Weber - Saint-Gobain

Filtralite

Filtralite. Miljøkulene til vann- og avløpsrensing

Filtralite er et spesialprodukt for vann og avløpsrensing. Filtralite er laget av ekspandert leire som gir det en unik porøsitet med lav densitet, stort porevolum og flater, ideelle egenskaper for konvensjonell filtrering.

Ved å bruke Filtralite som filtermedium, oppnås høyere kapasitet og lavere driftskostnader ved rensing av vann. Dette grunnet porøsiteten som leder til en mer effektiv partikkelfjerning, som muliggjør bruk av høyere filtreringshastighet, og større lagringskapasitet for partiklene, som reduserer behovet for tilbakespyling.

Filtralite P gir en naturlig og miljøvennlig behandling av avfallsvann fra fritidsboliger og hus som ikke har tilgang til kloakksystemer. Rensingen fjerner fosfor uten bruk av kjemikaler.

www.filtralite.com

Siden Filtralite er et spesialprodukt av løs Leca som benyttes til vann- og avløpsrensing har vi en egen webside som henvender seg til dette spesielle markedet internasjonalt. Denne siden inneholder mye teknisk informasjon om produktets renseegenskaper. Websiden er på engelsk.

Besøk siden her

Våre produkter & løsninger

Filtralite.com

Filtralite.com

Filtralite er et spesialprodukt fra vår løs Leca produksjon. Det er lette keramiske partikler som er et utmerket materiale til vann- og avløpsrensing

Filtralite

Filtralite (17)

Filtralite egner seg godt til vannrensing, enten det er drikkevann, avløpsvann eller forbehandling før avsaltning.

Filtralite Løsninger

Filtralite Løsninger (4)

Filtralite-filtermaterialer kan brukes til en rekke former for vann- og avløpsrensing. De viktigste er rensing av drikkevann, rensing av avløpsvann og lokal avløpsrensing


Produkter