Weber - Saint-Gobain

Mørtel / Fasade

Weber holder fasaden. År etter år etter år

Riktig valg av fasadesystem tar hensyn til funksjon, estetikk, økonomi og miljø. Når du velger et av Webers Fasadesystemer, får du et bærekraftig arkitektonisk og økonomisk veloverveid bygg. Den vakre pussede overflaten er tidløs, og med Weber Fasadesystemer får du samtidig en brukervennlig løsning som er lett å vedlikeholde. Weber har også et omfattende sortiment av mørtelprodukter for alle behov; støp, muring, puss og rehabilitering.

Våre produkter & løsninger

Mørtel og fasade produkter

Mørtel og fasade produkter

Det stilles stadig strengere krav til kvalitetssikring og dokumentasjon. Bruk av fabrikkfremstilt mørtel gir jevn kvalitet med dokumenterte egenskaper.

Fasadesystemer

Fasadesystemer (5)

Weber har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate. En pusset overflate er tidløs og vedlikeholdsvennlig.

Pussveiledninger

Pussveiledninger (6)

Weber har produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket varieres ved bruk av alt fra farget murmørtel, til bruk av ulike puss teknikker.


Produkter

weber.base KC 50/50

weber.base KC 50/50

Mørtel til mur- og pussarbeider innvendig og utvendig. Til grovpuss (utstokning), sluttpuss eller slemming på underlag av f.eks. betong, tegl, Leca...

weber.min KC 70/30 Finpuss

weber.min KC 70/30 Finpuss

Som sluttpuss på svake KC-baserte underlag.

weber.base KC 35/65

weber.base KC 35/65

Tørrmørtel til inn- og utvendig muring og pussing av bl.a. tegl, kalksandstein og Leca samt grovgrunning og slemming.

weber.base KC 20/80

weber.base KC 20/80

Tørrmørtel til inn- og utvendig muring og pussing av bl.a. tegl, kalksandstein, betongblokk og Lecablokk.

Alle våre Mørtel / Fasadeprodukter