close-pop-up.svg

BREEAM-NOR og miljøklassifisering i Weber

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, for å måle miljøprestasjon og gi en helhetlig miljøklassifisering av bygninger. Her kan du lese mer om hvordan Weber jobber.

Weber Norge og BREEAM-NOR

Weber produkter har mange egenskaper som kan bidra til å få poeng i BREEAM. Webers mørtler, gulvsparkler, lim, fugemasser og betonger består hovedsakelig av sement og sand med enkelte tilsetninger. Med unntak av noen få produkter inneholder ikke Webers produkter stoffer på BREEAMS miljøgiftliste, A20-listen. 

Leca® produseres i hovedsak av ufarlige materialer som leire, sement, sand og vann, og derfor inneholder de heller ingen farlige stoffer. I en livsløpsvurdering gir våre produkter et positivt bidrag ettersom de er robuste og har god motstandsdyktighet mot fukt, råte og brann.

Hoveddelen av Webers produkter er norskproduserte eller importert fra de andre Nordiske landene, og er derfor kortreiste byggevarer for det norske markedet.

Som miljøklassifiseringsverktøy kjennetegnes BREEAM av:

 • En kvalitetsreferanse egnet for utvikling, klassifisering og sertifisering av oppnådd kvalitet
 • Troverdig dokumentasjon gjennom 3.parts sertifisering
 • Frivillig og markedsdrevet
 • Uavhengig og faglig troverdig
 • Helhetlig
 • Bruker og byggeier i fokus
 • Emnebasert

Les mer om BREEAM-NOR her

EPD og ECOproduct

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Alle Webers EPDer er fritt tilgjengelig hos EPD-Norge 

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. 

ECOproduct

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale- og produktvalg i et byggeprosjekt. Metoden er basert på informasjon fra blant annet EPD i tillegg til en rekke andre tilleggskrav. ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste.

EPD og ECOproduct for mørtler

Weber B20EPDECOproduct
Weber B20 PumpebetongEPDECOproduct
Weber B30EPDECOproduct
Weber Murmørtel M5EPDECOproduct
weberbase KC 50/50EPDECOprodukt
weberbase KC 35/65EPDECOprodukt
Fasadeplate Aquapanel OutdoorEPDECOprodukt
weberbase 261 FiberpussEPDECOprodukt
Weber Støpemørtel BadEPDECOprodukt
Weber Sprøytebetong VEPDECOprodukt
Weber UnderstøpEPDECOprodukt
Weber SteinlimEPDECOprodukt
webermix M5 SSEPDECOprodukt
Weber BoltEPDECOprodukt
Weber Bolt ZinkEPDECOprodukt
Weber REP 65 ReparasjonsmørtelEPD 
Weber REP 930 AnleggsbetongEPD 

EPD Våtrom

weber rex fixEPD
weber flow fixEPD
weber flow rapid fixEPD
weber supra light fixEPD
weber flex fixEPD
weber multiglueEPD
weber rapid grout - lyse fargerEPD
weber radid grout - mørke fargerEPD

EPD Gulv

Våre EPDer for gulvavretting har en enhet på 1 kg tørr masse, men dette kan lett regnes om til forbruk per kvadratmeter og tykkelse ut fra opplysningene i EPD under «Additional technical information». 

weberfloor 110 fineEPDECOproduct
weberfloor 120 renoEPDECOproduct
weberfloor 130 coreEPDECOproduct
weberfloor 140 novaEPDECOproduct
weberfloor 4040 combi rapid DREPD 
weberfloor 4602 industry base extraEPD 
weberfloor 4610 industry topEPD 
weberfloor 4655 industry flow rapidEPD 

Generelt om Weber produkter og BREEAM-NOR A20 miljøgiftsliste

BREEAM-NOR krever at produsenter kan dokumentere at produktene ikke inneholder stoffer på BREEAM-NOR A20 miljøgiftsliste. Weber har gjennomgått alle våre produkter som selges i Norge, og her finner du en bekreftelse fra Weber om våre produkter og A20-listen.

For våre epoxy-produkter har vi lagt ut noe tilleggsinformasjon knyttet til stoffet Bisfenol-A nedenfor.

Webers epoxyprodukter og BREEAM-NOR A20 Miljøgiftsliste

Ut fra hensyn til miljø bør man velge produkter uten epoxy der det lar seg gjøre. Bisfenol-A er et stoff som står på myndighetenes Prioritetsliste og bør derfor unngås.

Bisfenol-A er ett av inngangsstoffene i produksjon av våre epoxprodukter, men finnes ikke i ren form i de ferdige produktene. Fordi ren bisfenol-A ikke finnes i det ferdige produktet kommer ikke våre produkter i konflikt med BREEAMs Miljøgiftliste A20.

Weber og A20-listen

Nesten alle Webers produkter oppfyller kravene i forhold til A20-listen. Unntaket er noen få produkter som er listet under, men vi jobber kontinuerlig med å substituere disse produktene med like gode og mer miljøvennlige alternativer..

 • webertec 827 
 • webertec 827S
 • webertec 771
 • webertec 793
 • webertec 970
 • weberxerm 847N
 • weberprim 807
 • weber special silicone (hvit)

Forslag til søknadsskjema

Dersom man ønsker å bruke et epoxyprodukt på et BREEAM-prosjekt, må man gjøre en vurdering av saken og diskutere dette med prosjektet. Weber har laget et forslag til et søknadsskjema til slike formål. Det finner du her.

For mer informasjon om disse produktene, se produktdatablad. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft.

Miljø og bærekraft

Weber deltar i Grønt Skipsfartsprogram

Nå skal det bli enklere å sende varene sjøveien, framfor med lastebil. Det gir store gevinster for miljøet. Weber er klar for å bruke havnene mer aktivt.

Leca produkter

Leca-blokken er for et norsk byggeikon å regne. Alle som har bygget kjenner den. Å bygge med Leca er som å bygge med byggeklosser. Ved å stable stein på stein kan du bygge nær sagt hva som helst. Og vakre, holdbare overflatebehandlinger gjør at stadig flere arkitekter, entreprenører og byggherrer benytter Leca i hele huset.

Kontakt oss for rådgivning

Yttervegg/fasade

Endelig kan murkvartalet på Torshov puste ut

Når en ærverdig murgård får forlenget liv, kjenner murmester Knut Guttorm på stolthet over å få være med på å rehabilitere dem.