close-pop-up.svg

BREEAM-NOR og miljøklassifisering i Weber

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, for å måle miljøprestasjon og gi en helhetlig miljøklassifisering av bygninger. Her kan du lese mer om hvordan Weber jobber.

Weber Norge og BREEAM-NOR

Weber produkter har mange egenskaper som kan bidra til å få poeng i BREEAM. Webers mørtler, gulvsparkler, lim, fugemasser og betonger består hovedsakelig av sement og sand med enkelte tilsetninger. Med unntak av noen få produkter inneholder ikke Webers produkter stoffer på BREEAMS miljøgiftliste, A20-listen. 

Leca® produseres i hovedsak av ufarlige materialer som leire, sement, sand og vann, og derfor inneholder de heller ingen farlige stoffer. I en livsløpsvurdering gir våre produkter et positivt bidrag ettersom de er robuste og har god motstandsdyktighet mot fukt, råte og brann.

Hoveddelen av Webers produkter er norskproduserte eller importert fra de andre Nordiske landene, og er derfor kortreiste byggevarer for det norske markedet.

Som miljøklassifiseringsverktøy kjennetegnes BREEAM av:

  • En kvalitetsreferanse egnet for utvikling, klassifisering og sertifisering av oppnådd kvalitet
  • Troverdig dokumentasjon gjennom 3.parts sertifisering
  • Frivillig og markedsdrevet
  • Uavhengig og faglig troverdig
  • Helhetlig
  • Bruker og byggeier i fokus
  • Emnebasert

Les mer om BREEAM-NOR her

EPD og ECOproduct

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Alle Webers EPDer er fritt tilgjengelig hos EPD-Norge 

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. 

ECOproduct

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale- og produktvalg i et byggeprosjekt. Metoden er basert på informasjon fra blant annet EPD i tillegg til en rekke andre tilleggskrav. ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste.

Generelt om Weber produkter og BREEAM-NOR A20 miljøgiftliste

BREEAM-NOR krever at produsenter kan dokumentere at produktene ikke inneholder stoffer på BREEAM-NOR A20 miljøgiftsliste. Weber har gjennomgått alle våre produkter som selges i Norge, og her finner du en bekreftelse fra Weber om våre produkter og A20-listen.

For våre epoxy-produkter har vi lagt ut noe tilleggsinformasjon knyttet til stoffet Bisfenol-A nedenfor.

Webers epoxyprodukter og BREEAM-NOR A20 Miljøgiftsliste

Ut fra hensyn til miljø bør man velge produkter uten epoxy der det lar seg gjøre. Bisfenol-A er et stoff som står på myndighetenes Prioritetsliste og bør derfor unngås.

Bisfenol-A er ett av inngangsstoffene i produksjon av våre epoxprodukter, men finnes ikke i ren form i de ferdige produktene. Fordi ren bisfenol-A ikke finnes i det ferdige produktet kommer ikke våre produkter i konflikt med BREEAMs Miljøgiftliste A20.

Weber og A20-listen

Nesten alle Webers produkter oppfyller kravene i forhold til A20-listen og Prioritetslisten. Unntaket er noen få produkter som er listet under, men vi jobber kontinuerlig med å substituere disse produktene med like gode og mer miljøvennlige alternativer.

- webertec 827
- weberxerm 847N
- weber special Silicon
- weber neutral silicon
 

Forslag til søknadsskjema

Dersom man ønsker å bruke et epoxyprodukt på et BREEAM-prosjekt, må man gjøre en vurdering av saken og diskutere dette med prosjektet. Weber har laget et forslag til et søknadsskjema til slike formål. Det finner du her.

For mer informasjon om disse produktene, se produktdatablad. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft.

Miljø og bærekraft

Gjenbruk av Leca isoblokker – viktig for miljøet

Weber har vært delaktig i et prosjekt hvor målsettingen har vært å finne frem til en god og rimelig behandling av avfallet fra Leca Isoblokker. Det er nå etablert en ordning i samarbeid med Yggdrasil Miljø (v/Mardahl Industri) 

Yttervegg/fasade

Ny fasadeløsning fra Weber - Møt EnveoVent Flex og EnveoVent Robust

Weber er stolte av å introdusere to nye ventilerte fasadesystemer: EnveoVent Flex og EnveoVent Robust. Disse systemene, utviklet av Weber, er skreddersydde for det norske klimaet og er utviklet for å svare opp behovene knyttet til et ventilert fasadessystem som har en lav vekt og som sikrer bedre ergonomi og effektivitet på prosjektene.

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.