close-pop-up.svg

Endringer i sortiment av Leca blokker!

Vi er glade for å kunne informere om at vi nå har sikret nytt produksjonssted etter forhandlinger med et tidligere Leca anlegg i Danmark. Varer begynner allerede å ankomme våre logistikksentere  i de kommende ukene.


 

Som kommunisert tidligere har vi tatt et aktivt eierskap til denne fasen for å sikre vår konkurransekraft og videreføringen av Leca sortimentet. Vi har nå sikret en god løsning med en pålitelig produsent ved et tidligere Leca anlegg, som sikrer kontinuitet i våre leveranser.

Det har vært inspirerende og tillitsfullt at så mange har vært engasjert i viktigheten av at vi fortsatt kan levere et godt Leca sortiment, og det er derfor ekstra godt å kunne meddele at vi har en ny og permanent  løsning på plass, slik at vi fortsatt kan levere kvalitetsprodukter til markedet.

De vilt bli mindre endringer i sortimentet. Disse er primært endringer som gjennomføres for å optimalisere porteføljen i henhold til tilbakemeldinger. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre  at overgangen til nytt sortiment vil skje så sømløst som mulig, slik at dere fortsatt kan nyte godt av våre  høykvalitets Leca-produkter fremover. 

Hovedgrunnen for å beholde Leca Universalblokk fremfor Leca Basicblokk er at Universal har en betydelig  bedre miljøprofil og færre komponenter, noe som gjør løsningene enklere.

Ove Magne Larsen

Salgssjef – Weber Norge

Universalblokkene er de  tradisjonelle Leca-blokkene uten not og fjær system. De nye blokkene vil endre navn fra Leca  universalblokker til Leca Murblokker.

Vi vil videreføre følgende sortiment:

 • Leca Universalblokk 10 cm, 15 cm, 20 cm og 25 cm, med tilhørende U-blokker
 • Leca Finblokk 15 cm, med tilhørende U-blokk
 • Leca Såleblokk, Leca Konstruksjonsblokk og Leca Lydblokk 
 • Leca Isoblokk System (ny versjon)
 • Leca Pipesystemer
 • Armering og tilbehør.

Følgende deler av blokksortimentet vil fases ut: 

 • Leca Basic LSX – alle dimensjoner (se tabell for erstatning)
 • Leca Lettveggsblokk – hele systemet (erstattes ikke)
 • Leca Fasadeblokk - hele systemet (nytt system under utvikling)

Når det gjelder NOBB vil vi også legge inn erstatningsartikler der det er relevant. Vi minner om at vi vil  levere ut varer til vi er tomme for eksisterende sortiment før vi begynner utlevering av nytt sortiment. Det vil komme tydelig frem i ordrebekreftelse hvilke varer dere vil få levert.

Paller

Videre vil vi informere om at Leca Murblokk produktene vil bli levert på paller som faktureres separat. 
Pallene er i utgangspunktet engangspaller, men vi jobber for å få på plass en returordning så pallen kan 
gjenbrukes dersom de ikke er skadet. Her vil vi komme tilbake med mer info så fort løsningen er på plass.

Isoblokk

Vi har i dag to ulike varianter av Isoblokker, Leca Isoblokk 25 og 30 cm. Vi vil kun videreføre Isoblokk i 30  cm tykkelse. Det nye navnet vil være Leca Murblokk 30 cm Iso og vil ha en isolasjonskjerne av «grafitt EPS». Det nye Isoblokksystemet vil være klart for levering i løpet av Q2 - 2024.

Pipesortiment

I tillegg til rehabiliteringssortimentet med keramikk, vil Leca Venti Pipe og Leca Maxi Pipe bli videreført. For Leca Venti Pipe sin del vil det bli noen små endringer. Sokkel- og sotlukeelement utgår, og erstattes av ordinære ytterelementer med løse sotluker og tilluftsstusser. Både sokkel- og sotlukelement har vært  tunge å løfte på plass. Ny løsning med løse deler vil være langt lettere og det vil være færre deler å holde  styr på.

Vi ønsker å være så tett på dere som mulig i denne overgangen og oppfordrer til å ta kontakt med deres lokale Weber representant ved spørsmål eller ønske om mer informasjon.

 

Leca Basic blokker 15, 20 og 25 cm
– Kombineres og erstattes av Leca Murblokk 15, 20 og 25 cm.

leca basic 25 cm konsept.jpg

Basic blokkene med not og fjær kan med ganske enkle tiltak erstattes av de nye rettskårne Leca Murblokkene. Dersom Basic blokkene mures med «tynnfuger» (3 mm – skifthøyde 25 cm) bør det etterstrebes å bytte blokker ved overgang til neste skift.

Leca Murblokk mures med skift høyde på ca 26 cm. Dette må også tas i betraktning ved konstruksjonens totale høyde.

Leca Basic 15 cm har en «fjær» som bygger litt mer i høyden (12 mm) enn blokkens yttermål. Denne må da enten hugges bort eller at en bruker litt ekstra mørtel for å bygge seg opp til nivå med «fjæren».

Beregn ca 1,5 liter (ca 3 kg) mørtel per meter i ekstra forbruk i overgangsfugen.

En skal være oppmerksom på:

 • Hjørneblokkene kan benyttes som vanlig men vil ikke bli videreført
 • U-blokkene får tilnærmet lik utforming som dagens Basic U-blokker men vil få en navneendring

Leca Isoblokk 30 cm
– Erstattes av Leca Murblokk 30 cm Iso

Isoblokk 30 konsept not og fjaer kopi.jpg

Leca Isoblokk 30 cm kan i de fleste tilfeller erstattes av den nye Leca Murblokk 30 cm Iso. Pur isolasjonen i dagens blokker vil erstattes med «grafitt EPS». Vangene i Leca og isolasjonen vil holdes sammen mekanisk ved hjelp av svalehals utforming.

Blokkene vil være mer miljøvennlig sett i lys av sirkulærøkonomi – ingen limte forbindelser og de forskjellige materialene lar seg lettere separere for ombruk.

Dagens overdekningsbjelker kan benyttes sammen med det nye systemet.

Armering og tilbehør videreføres som i dag.


En skal være oppmerksom på:
 • Varmeisolerende egenskaper er forskjellige -   slik at beregninger må utføres
 • Konstruksjoner under terreng vurderes spesielt med tanke på jordtrykket

Miljø og bærekraft

Gjenbruk av Leca isoblokker – viktig for miljøet

Weber har vært delaktig i et prosjekt hvor målsettingen har vært å finne frem til en god og rimelig behandling av avfallet fra Leca Isoblokker. Det er nå etablert en ordning i samarbeid med Yggdrasil Miljø (v/Mardahl Industri) 

Yttervegg/fasade

Ny fasadeløsning fra Weber - Møt EnveoVent Flex og EnveoVent Robust

Weber er stolte av å introdusere to nye ventilerte fasadesystemer: EnveoVent Flex og EnveoVent Robust. Disse systemene, utviklet av Weber, er skreddersydde for det norske klimaet og er utviklet for å svare opp behovene knyttet til et ventilert fasadessystem som har en lav vekt og som sikrer bedre ergonomi og effektivitet på prosjektene.

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.