close-pop-up.svg

Pussføljetongen: Er ikke pussen tett?

«Hjelp! Jeg har fuktroser og saltutslag inne – pussen er ikke tett!» Dette er et kjent utsagn, men det er kun i veldig få tilfeller det er pussen som har skylda.

Som regel er det utforming av detaljer som er den store synderen til fuktproblemer. Puss- og murfasaden på et hus har en tredobbel funksjon. Den skal beskytte mot regn og vær, den skal gi et estetisk ytre og den skal være et offersjikt som beskytter byggematerialene under.

Saltutslag i murveggen

Saltutslag i muren forveksles ofte med soppangrep. Saltutslag kommer av vannløselige salter transportert i fuger via fuktinnsig eller kapillært oppsug fra grunnen. Deretter utkrystalliseres dette på innsiden av murveggen, vannet fordamper og saltene får forskjellige former og farger. Saltet ses gjerne som hvite, tykke, porøse kaker og snøliknende pulver. Så lenge det er innsig av fukt i muren, kan dette også skje over bakkenivå. NB.: Vær forsiktige med å smake på saltet – det svir godt på tunga!

I kjelleren

Nesten uansett materialer, dersom fuktsperre ikke er benyttet, vil fuktighet stige i muren (1,5 meter i et teglmurverk). Vannet tar med seg vannoppløselige salter som avleires på muren når vannet fordamper inne i kjelleren. Dette saltet binder fuktighet og opprettholder høy luftfuktighet i kjelleren. Det gir grunnliag for soppdannelse, i verste fall ekte hussopp og et usunt bomiljø.

Husk at fukten alltid skal stoppes på utsiden! 

Mulig årsak 1:

Puss og beslag hører sammen

Beslag som takrenner, gavlbeslag, gesimsrenne, nedløpsrør, andre rør- og ledningsfester, vindussålebenker, list/gesimsbeslag, parapetbeslag og sokkelbeslag er viktige deler av en bygning. Disse beslagene skal beskytte bakenforliggende bygningsdeler; tette mellom ulike bygningsdeler og materialer, samt avlede vann slik at veggens konstruksjon ikke skades og blir en kilde til råte og fuktskader.

Fasader som pusses eller renoveres uten at utført beslagsarbeid er godt nok, har stor sannsynlighet for framtidige og tilbakevendende skader i fasaden.

Korrekt utformede beslag hindrer konsentrerte vannstrømmer og tilsmussing med støv og partikler. Spesielt sålebenkbeslag og tetting rundt vinduer er et stadig tilbakevendende tema som diskuteres mellom systemleverandør, utførende og rådgiver/arkitekt. Weber og andre leverandører har detaljer og løsninger som er preaksepterte og godt utprøvde, og som bør brukes som et grunnlag i prosjekteringen. 

Husk at utforming og montering av beslag alltid bør gjøres av en blikkenslagermester som har erfaring og forutsetninger for et godt resultat. I samarbeid med pussentreprenør kan spesielle beslag utformes og monteres underveis i prosessen.   


Mulig årsak 2:

Godt resultat krever tørr sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke påkjenninger som mekanisk, tilsmussing, fukt og frost. Når en pusset overflate står i kontakt med rå og fuktige masser suges det opp fuktighet. Med tid fører lagret vann til frostsprengning, saltutslag og opprissing. Dette gir ytterligere følgeskader med malingsavflassing (spesielt ved bruk av dampdiffusjonstette malinger), avskalling av puss, vanninntrenging, mose- og algevekst. Det gjelder både nye og gamle sokler på pusset mur, isolasjon og murte teglsteinssokler. Oppsuget i murverk og puss skjer fra løsmassene inntil veggen, jord, gress, belegningsstein satt inntil veggen, store snømengder og tette asfaltdekker. I tillegg kan en eldre grunnmur av teglstein trekke kapillært vann i fuger. En god løsning å bruke granitt, skifer eller annen egnet stein som tåler både fukt og mekanisk belastning.

Sintef Byggforsk har definert et seks forutsetninger for en fuktsikker sokkel:

  1. Fall fra bygget
  2. Føre bort takvann
  3. God og velfungerende drenering
  4. Benytt grunnmurplate
  5. Benytt kulting inntil veggen
  6. Tilstrekkelig tetthet mot nedbør rundt dører og vinduer

 

Vi i Weber har laget en egen veiledning på sokkelløsninger - den kan du laste ned herfra

Miljø og bærekraft

Gjenbruk av Leca isoblokker – viktig for miljøet

Weber har vært delaktig i et prosjekt hvor målsettingen har vært å finne frem til en god og rimelig behandling av avfallet fra Leca Isoblokker. Det er nå etablert en ordning i samarbeid med Yggdrasil Miljø (v/Mardahl Industri) 

Yttervegg/fasade

Ny fasadeløsning fra Weber - Møt EnveoVent Flex og EnveoVent Robust

Weber er stolte av å introdusere to nye ventilerte fasadesystemer: EnveoVent Flex og EnveoVent Robust. Disse systemene, utviklet av Weber, er skreddersydde for det norske klimaet og er utviklet for å svare opp behovene knyttet til et ventilert fasadessystem som har en lav vekt og som sikrer bedre ergonomi og effektivitet på prosjektene.

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.