close-pop-up.svg

Sement – hva er det?

Sement forveklses ofte med andre materialer, men er egentlig kun et bindemiddel.
Sement er et allsidig bindemiddel som brukes til å fremstille både betong og mørtel. Blandet med andre materialer kan du oppnå akkurat det du trenger.

Sement blir av mange forvekslet med det ferdige produktet betong. I motsetning til de komplette byggematerialene betong og mørtel, er sement først og fremst et bindemiddel. Sementen fungerer altså som limet i disse og brukes ikke alene.

Sement kommer i pulverform, og er som oftest laget av kalkstein.

Portlandsement

Det vi i dag omtaler som sement, er vanligvis det som originalt heter Portlandsement. Mureren Joseph Aspdin fremstilte portlandsementen for første gang i 1824, ved å brenne kalkstein sammen med leire. Blandingen fikk navnet Portlandsement etter likheten til den engelske portlandsteinen.

Hvordan fremstilles sement?

Sementpulveret fremstilles ved at kalkstein tilsettes andre materialer, som for eksempel leire, sandstein eller lignende, før det pulveriseres, brennes og males til et fint pulver. Deretter tilsettes gips og eventuelle andre materialer, ofte jernsulfat og flyveaske.

For å fremstille betong, reagerer sementen kjemisk med vann, som gjør at den halvtykke massen til slutt herder.

Anlegg og betong

Betong – hva er det? | aktuelt | Weber

Betong er verdens mest brukte byggemateriale og blant de aller viktigste vi har. Betonglignende materialer finner vi både i pyramidene og i rester etter Romertiden. Men hva er betong, egentlig?

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård står utenfor en Weber biogassbil sammen med Weber-sjåfør som tar selfie av dem.

Samferdselsminister Nygård bak rattet på Webers biogass-lastebil

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er tydelig på at flere bedrifter må ta gode, grønne valg for transport, om klimamålene skal nås.

Yttervegg/fasade

Hagedesigner Darren Saines: – Leca er ryggraden i hagen | Aktuelt | Weber

– Bruk fleksible Leca med murpuss for å skape drømmerommet utendørs. Sørg bare for å beskytte mot fukt!