close-pop-up.svg

Weber sin nye pumpebil på biogass leverer gulvavretting klimanøytralt til byggeplass

Denne pumpebilen kjører mer miljøvennlig på biogass.
Weber utvider pumpebilparken med en ny pumpebil som kjører 100% på biogass, og dermed leverer 100% klimanøytralt.

-Klimanøytral leveranse til byggeplass

Etter å ha rådført seg med Miljøstiftelsen Zero, er Weber nå i gang med å bytte ut hele den omfattende pumpebilparken sin til det miljøvennlige alternative biogass. Dette er bare starten på en fullstendig omlegging til mer bærekraftig transport for hele Glavagruppen. Siste tilskudd til bilparken er nå den nye pumpebilen for gulvavretting som vil gå i trafikk ut fra Lillestrøm, og flere biler ligger i planene fremover.

Krav på byggeplasser

Flere kommuner stiller nå krav i sine anskaffelser om fossil- og utslippsfrie bygg og anleggsplasser. I tillegg skal klima og miljøhensyn vektes med minst 30% i alle offentlige anskaffelser fremover, samt at de store byggeprosjektene fører et nøye klimaregnskap.

Weber sine nye pumpebiler på biogass er også tilrettelagt for tilkobling til 400V byggestrøm fremfor å benytte aggregat ved pumping, som gjør at leveransen av gulvavretting møter de strengeste kravene til utslippsfrie byggeplasser. Dette er en stor konkurransefordel for Weber sine Sertifiserte Gulventreprenører, og setter en ny standard for pumpebiler i Norge, sier Tarjei O. Høgetveit – Salgssjef i Weber.

 – Erfaringene med en biogassbil i fast kjørerute er viktig læring for hele Glava-gruppen, for å redusere utslipp fra varetransport. Vi har ambisiøse mål for reduksjon av egne karbonutslipp, og det viser vi med praktiske tiltak, sier Peik Næsje, direktør for Weber Norge.

Weber tar stolte steg mot en mer bærekraftig byggeindustri, ved å implementere klimanøytrale leveranser av gulvavretting med pumpebiler på biogass.

Jon Anders Sætheren

Produktsjef Weber Gulv og Marine

-Estimert reduksjon én pumpebil/år: 6 tonn CO2.

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. For å få ned dette tallet, er det viktig med en omlegging og finne andre alternativer til drivstoff. Pumpebilen som frakter avrettingsmasser på biogass er nå siste i rekken av flere tiltak som har blitt gjort og som er ventet å få gjennomført.

Ved å å bruke pumpebiler som går på biogass sammen med mulighet til å koble driften over til byggestrøm på byggeplass, reduserer vi de betydelige utslippene fra transport knyttet til til byggeprosjekter, forteller Jon Anders Sætheren.

biogass pumpebil oslo.JPG
Pumpebilen på plass i Oslo

Hva er biogass?

Biogass er miksen av gasser som dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø, ifølge Miljødirektoratet

Biogass består i hovedsak av metan og CO2. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral, da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.

Fra fabrikk til skole

Flotte Fyrstikkalleen skole i Oslo er delvis bygget i den gamle fabrikken til Nitedals tændstikker.

Mur var førstevalget

Huseieren har bodd i England og var aldri i tvil; Huset hans skulle bygges av mur.