close-pop-up.svg

Weber kjører mer miljøvennlig med biogassbiler

Jørgen Vemo foran Webers nye biogass bil. Bilen frakter varene mellom sentrallageret og fabrikkene og sparer klimaet for 13000 kg CO2 årlig. Foto: Charlotte Sverdrup.
Med flunkende ny biogassbil i transportparken reduserer Weber 13.000 kg CO2 årlig. Dette er bare starten på en fullstendig omlegging til mer bærekraftig transport.

Det å kjøre mer miljøvennlig for privatpersoner er enkelt, ved å skifte til elbil. For transportsektoren er det mer krevende, da det ikke finnes tilstrekkelig lade-infrastruktur for el-lastebiler.

Denne utfordringen stoppet ikke logistikksjef Jørgen Vemo i Weber. Han ba om råd fra Miljøstiftelsen Zero, før han gikk i gang med å bytte ut lastebilparken.

 – Jeg fikk en klar anbefaling om å velge biogass, både av hensyn til klimaeffektene, og fordi biogass har den sikreste infrastrukturen for fylling for våre anlegg. Vi regnet på flere alternativer, før vi falt på valget om å leie biogassbiler, forteller Vemo.

Han har inngått en leieavtale med transportøren Brødrene Stenskjær Transport. Biogassbilen kjører mellom fabrikker og sentrallager på tre destinasjoner tre dager i uken, i Ski, Fredrikstad og Trondheim.

Sparer 13.000 kg CO2 i året

En euroseks standard lastebil på diesel, som kjører samme rute, ville normalt sluppet ut ca. 330 kg CO2 på 1250 km. Med biogass på tanken reduserer Weber CO2 utslippene med 13.000 kg CO2 i året.  

– Utslippsfri transport er både en forventning fra kundene, samtidig som vi har pålagt oss selv tøffe krav om å redusere CO2-avtrykket. Dette er uten tvil veien vi skal videre, konkluderer Vemo.

 – Erfaringene med en biogassbil i fast kjørerute er viktig læring for hele Glava-gruppen, for å redusere utslipp fra varetransport. Vi har ambisiøse mål for reduksjon av egne karbonutslipp, og det viser vi med praktiske tiltak, sier Peik Næsje, direktør for Weber Norge.

Weber-bil på biogass_Jørgen Vemo_foto Charlotte Sverdrup.jpg
Denne lastebilen kjører mer miljøvennlig på biogass.

Ikke god nok infrastruktur for biogass-fylling

Biogass fylles i tilknytning til vanlige bensinstasjoner, men det er en utfordring med for få pumper i dag.

– For å lykkes med å gjøre transporten utslippsfri, må all fossil drivstoff ut av markedet og teknologien må skiftes ut i alle kjøretøykategorier. I denne omstillingen trenger vi både elektrisitet, hydrogen og biogasskjøretøy. Ett av de viktige tiltakene for å få til dette er å få på plass en grunnleggende fylleinfrastruktur for biogass for tyngre kjøretøy, forteller Knut André Vold, rådgiver for transport i Miljøstiftelsen Zero.

Kundene er opptatt av utslippsfri transport

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. For å få ned dette tallet, er det viktig med en omlegging og finne andre alternativer til drivstoff. 

– Vi er i gang med omleggingen til biogass. Neste steg er å bytte ut bilene som frakter varene våre direkte til kundene ute på byggeplassene. Det kommer til å komme som en del av kontrakt-kravene på sikt. I transporten ut mot kunde er potensialet for CO2-besparelser enda større, fordi det representerer så mange flere kilometer i året. Nå er det riktige steget biogass, men på sikt vil vi også se på elbiler, når markedet er modent for det, avslutter Jørgen Vemo.

Peik2.jpg
Peik Næsje er direktør for Weber Norge, og tar med seg erfaringene med biogassbiler videre.

Hva er biogass?

Biogass er miksen av gasser som dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø, ifølge Miljødirektoratet.

Biogass består i hovedsak av metan og CO2. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral, da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

Slik kan biogass redusere klimagassutslippene

Ifølge Miljødirektoratet, er biogass ansett som et godt alternativ der overgangen til nullutslippsbiler, som elektrisitet, er utfordrende. Sammenlignet med fossilt drivstoff, kan en overgang til biogass redusere klimagassutslippene med 70-90 prosent.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft.

Miljø og bærekraft

Weber kjører miljøvennlig med ny biogassbil

Den store gevinsten er at bruk av biogass kan bidra til å redusere livssyklusutslippene med opptil 90 %. Bruk av biogass kan bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom hele livssyklusen (well to wheel, WTW) med opptil 90 % sammenlignet med fossilt brennstoff.

Yttervegg/fasade

Ny fasadeløsning fra Weber - Møt EnveoVent Flex og EnveoVent Robust

Weber er stolte av å introdusere to nye ventilerte fasadesystemer: EnveoVent Flex og EnveoVent Robust. Disse systemene, utviklet av Weber, er skreddersydde for det norske klimaet og er utviklet for å svare opp behovene knyttet til et ventilert fasadessystem som har en lav vekt og som sikrer bedre ergonomi og effektivitet på prosjektene.

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.