close-pop-up.svg

Er ikke puss vedlikeholdsfri?

En murfasade er ikke vedlikeholdsfri – bare vedlikeholdsvennlig. Selv mur og puss liker «å vaske seg» en gang iblant.
En pusset fasade er vedlikeholdsvennlig, men det er ingenting som er helt vedlikeholdsfritt. Her har du noen tips til vårrengjøringen på overflater med mur- og pussmaterialer.

Hvor ofte fasadene skal vasekes er avhengig av husets plasssering og hvor skittent det blir av vær, vind, trafikkstøv og pollen m.m. i luften. Noen mener det holder å vaske hvert fjerde år, andre sier annen hvert. Om huset ditt ligger utsatt til, kan det lønne seg å vaske en gang i året.
Selv om det er langt mellom de store vedlikeholdstiltakene på et murhus, samles både skitt og sot på overflatene. Ved å vaske fasadene jevnlig reduseres også risikoen for at svertesopp og alger får en grogrunn på fasaden. Sopp og alger trives best på skyggefulle steder og på steder med jevn nedfukting som f. eks. på sokkelen og på norsiden av huset. Hvis disse på utvikle seg over tid kan dette føre det til fukt- og frostskader.

Forebyggende arbeid

Mens du vasker er det lurt å sjekke status, og reparere og forbedre der det er et problem.

 • Har du god nok drenering rundt huset? Husk at det bør være fall 1:50 bort fra huset. Bruk gjerne rullestein e.l. inntil grunnmuren for å sørge for god drenering av overflatevann. 
 • Går fasadepussen din helt ned mot bakken?  Du bør benytte anbefalte sokkelløsninger. 
 • Unngå busker og planteringer tett inntil husveggen
 • Har du gode beslagsløsninger som sålebenk, gesims/parapet og sokkel?
 • Blir fuktigheten ledet bort? Fjern eventuelt mose- og algevekst og annet som stenger.
 • Er taknedløpet tett eller ødelagt? Da bør det repareres umiddelbart.

Vask av puss- og murfasade

Vasking av fasader kan utføres når temperaturen er over +5 grader gjennom døgnet. Det er dog anbefalt å vaske når temperaturen er høyere, gjerne over 15 grader, da har kjemikaliene i vaskemiddlene bedre effekt.
Det finnes mange forskjellige vaskemidler på markedet. Velg et vaskemiddel som passer til det underlaget og følg instruksense.

Vaskeråd

Det er lurt å unngå direkt solskinn og vind når man skal vaske fasadene.
Start med å spyle fasaden, gjerne med varmt vann. På en oppfuktet fasade vil vaskemidlet ikke tørke ut (eller trekkes in) like raskt som på en tørr fasade, og på denne måten vil vaskemidlet bli liggende på overflaten. Påfør vaskemidlet med f eks en roller eller en lavtrykkssprøyte. La så kjemikaliene virke før fasadene spyles. Det er dog viktig at vaskemidlene ikke tørker før spylingen starter. Spyling kan utføres med høytrykksprøyte men pass på avstand og vanntrykk for å ikke skade underlag eller lage vaskerender. Det er normalt ikke nødvendig å skrubbe fasadene. Gjenta heller vaskeprosessen med vaskemiddel en gang til.

 • Bruk varmt vann
 • Tape over åpninger og ventiler og frakoble alt elektrisk utvendig før du starter. 
 • Det er best å vaske hus i skyet vær eller lett regnvær. Varmt og tørt vær tørker ut vaskemiddelet for fort, og gir liten effekt. 
 • Vask huset tidlig på våren, før det livner til i blomsterbedene. Vaskemidlene kan tar knekken på blomster like effektivt som sopp, grønske og snegler. 
 • Etter noen minutter må vaskemiddel spyles av med trykksprøyte eller hageslange. Se til at trykket ikke er for kraftig og at avstand til vegg er riktig. 
 • Vask alltid nedenfra og oppover. Det gir best resultat fordi du hele tiden ser hvor du ikke har vasket.

Sopp og alger

Dersom fasadene er angrepet at svertesopp eller alger/begroing er det ikke sikert av vanlig fasadevaskemiddel fungerer godt nok.
I sliketilfelle anbefales det å benytte sopp-/algedrepende vaskemidler som er spesielt tilpasset fjerning av organisk materia. Det finnes også sopp- og algemidler som er langtidsvirkende som kun skal sprayes på fasaden og som både minimerer risikoen for ny påvekst samtidig som de fjerner eksisterende sopp/alger.

Svertsopp som har fått lov vokse over tid på en fasade kan være vanskelig å fjerne. Det er derfor lurt å fjerne denne så snart som mulig. Vaskmidler som innholder klorløsninger er ofte effektive men har en blekende effekt på enkelte pusstyper. Sjekk effekten på underlaget før denne typen vaskemidler benyttes. Enkelte kraftige vaskemidler kan kreve at man må male fasaden på nytt.
Hvis man allerede har besluttet å male fasaden på nytt er det god viktig at fasaden er ren og at sopp-/alger er fjernet slik disse ikke blir værende mellom gammelt og nytt lag med maling.

 

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.

Fra fabrikk til skole

Flotte Fyrstikkalleen skole i Oslo er delvis bygget i den gamle fabrikken til Nitedals tændstikker.

Mur var førstevalget

Huseieren har bodd i England og var aldri i tvil; Huset hans skulle bygges av mur.