close-pop-up.svg

Hva slags puss skal jeg bruke?

Bildetekst 1: Det hadde vært veldig enkelt om det fantes bare én puss som kunne brukes til alle underlag. Men slik er det ikke – ulike underlag oppfører seg forskjellig og trenger ulik pussmørtel.
Ulike underlag krever forskjellige løsninger og hensyn. Hvilke produkter skal du bruke når du skal pusse en vegg?


Det er viktig å tenke på hvorfor og hvordan underlaget skal pusses; er det inne eller ute? Ett, to eller tre sjikt? Tegl og betong kan pusses kun for estetikken, mens Leca utvendig alltid vil kreve en slagregntett puss. 

Tradisjonelle underlag – naturstein og tegl

Naturstein ble brukt i Norge før vi begynte med import og senere egen produksjon av tegl fra midten av 1500-tallet. Våre eldste murte byggverk er fra tidlig på 1200-tallet og står den dag i dag.
Disse byggene ble murt og pusset med rene kalkmørtler, ofte basert på kortreiste råvarer fra lokale og regionale sand- og kalksteinsforekomster. Dette ga en del variasjoner i sammensetning og egenskaper. En slik ren kalkmørtel (K) karbonatiserer ved tilgang til løst CO2 i luft/vann, og har en meget lang herdetid. Såkalte hydrauliske kalkmørtler (NHL eller KKh) reagerer også med vannet i seg selv og herder derfor raskere. Sement på sin side herder kun med tilgang på vann, og meget raskt. Til renovering av de eldste bygningene i dag benyttes hydrauliske kalkmørtler som oppfører seg noenlunde likt som de opprinnelige materialene.

Til ny muring og pussing av naturstein, tegl og betong i dag benyttes standardiserte og kvalitetssikrete mørtler basert på sement eller kalk-sement-blandinger (KC).

Vær oppmerksom på at naturstein er en sekkebetegnelse for mange ulike bergarter med forskjellige egenskaper. Valg av produkter må gjøres ut fra krav til funksjon og underlagets behov! 

Betong og porebetong

På underlag av betong kan du benytte sterke sementbaserte produkter og karbonatiseringsbremsende overflateprodukter. Dette er i motsetning til murte underlag som inneholder kalk, og derfor trenger dampdiffusjonsåpne systemer.

Lettbetong/porebetong må ikke forveksles med en lettbetong. Porebetong er en type byggemateriale som ofte krev egne produkter/løsninger.

Leca®/lettklinker

Det beste resultatet på underlag av Leca® og lettklinker oppnås ved å benytte pusstyper som inneholder forsterkning med både fiber og  armeringsnett. Dette reduserer risikoen for riss og sprekk betydelig. Sammen med gode sokkel- og beslagsløsninger, samt gode sluttbehandlinger oppnår du slagregntette overflater. Pusstykkelsen er vanligvis 8-12mm med sluttbehandling av silikonharpiksbasert maling eller sluttpuss. Denne løsningen er meget holdbar og værsikker samtidig som den er estetisk flott. Dette er en god og moderne løsning med mange referanser fra hele landet.

Finnes det en universalpuss?

Det hadde vært veldig enkelt om det fantes bare én pussmørtel som kunne brukes til alle underlag. Men underlagene oppfører seg forskjellig avhengig av hvor sterke de er, hva de består av, bevegelser, dampdiffusjonsåpenhet og sug. Krav til holdbarhet, vedlikehold ute– eller innendørs bruk, er også elementer som bestemmer hvilke pussmørtler som er best egnet.

For å gjøre det litt enklere for deg som bruker, har Weber laget et sett med pussveiledninger som gir forslag basert på ulike underlag og funksjon. 

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.

Fra fabrikk til skole

Flotte Fyrstikkalleen skole i Oslo er delvis bygget i den gamle fabrikken til Nitedals tændstikker.

Mur var førstevalget

Huseieren har bodd i England og var aldri i tvil; Huset hans skulle bygges av mur.