close-pop-up.svg

Samferdselsminister Nygård bak rattet på Webers biogass-lastebil

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård står utenfor en Weber biogassbil sammen med Weber-sjåfør som tar selfie av dem.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk gleden av å øvelseskjøre med en av Webers biogassbiler til konferansen der han skulle snakke om det grønne skiftet i transportsektoren.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er tydelig på at flere bedrifter må ta gode, grønne valg for transport, om klimamålene skal nås.

Det kom fram på en konferanse i Kongsvinger i regi av Innlandet fylkeskommune, der han var for å snakke om hvordan vi i Norge kan få til en mer klimavennlig godstransport.

Bedrifters valg avgjørende for å nå klimamålene

På vei til Kongsvinger kjørte Nygård Webers biogass lastebil, i godt selskap med sjåfør Tore Eriksen. Valget av en lastebil som kjørte på biogass, var ikke tilfeldig, for Nygård er både en ivrig tilhenger av biogass og tydelig på viktigheten av at transportsektoren tar sin del av ansvaret for det grønne skiftet. Transportsektoren står nemlig for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge, og derfor er blant annet omlegging til mer miljøvennlig drivstoff avgjørende for å få til det grønne skiftet.  

Samferdselsministeren er optimistisk på at vi skal nå målene som er satt, men understreker samtidig at det vil kreve at flere bedrifter er med og tar gode, grønne valg når det gjelder transport, slik Weber har gjort

Drivstoffene det må satses på

– Det skjer mye spennende på dette området. Elektrisitet, hydrogen og biogass er blant de drivstoff-alternativene som vi må satse på i årene fremover. Økt bruk av biodrivstoff vil spille en viktig rolle der alternativene ikke er på plass, og det vil ta tid før vi har god ladeinfrastruktur for elektriske lastebiler over hele landet. Derfor er biogass så viktig, og et godt alternativt for bedrifter som vil ta bærekraftige valg, sier samferdselsministeren.  

Ifølge beregninger gjort av Norges Lastebileier-Forbund (NFL) vil bare 10 prosent av lastebilene være elektriske i 2025. Nygård er derfor ikke i tvil om at biodrivstoff vil være avgjørende for at Norge skal nå klimamålene sine.

– Transportsektoren må bidra aktivt

– Norges mål er å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, som et delmål på veien til nullutslipp i 2050. For å lykkes med denne ambisjonen, må også transportsektoren bidra aktivt med nye løsninger. Derfor er det gledelig å se at flere velger lastebiler med biodrivstoff fremfor fossilt drivstoff, sier Nygård. 

Bak rattet på Webers biogass-lastebil fikk Nygård kjenne litt på det å være lastebilsjåfør. På spørsmål om samferdselsministeren egentlig har sertifikat for å kjøre Webers lastebil, svarer han med et smil.

– Det er lov å øvelseskjøre uten sertifikatet, vet du.

BREEAM-NOR og miljøklassifisering i Weber

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, for å måle miljøprestasjon og gi en helhetlig miljøklassifisering av bygninger. Her kan du lese mer om hvordan Weber jobber.

Webers pumpebil foran et massivt byggeprosjekt
Gulv

Vi dobler gulvkapasiteten i Bergen-området

Etter økt etterspørsel, ble kapasiteten for pumpebil med Weber gulvavretting doblet i Bergen og omegn fra mars.

Fra fabrikk til skole

Flotte Fyrstikkalleen skole i Oslo er delvis bygget i den gamle fabrikken til Nitedals tændstikker.