close-pop-up.svg

Spenstig arkitektur med teglstein og mørtel i Asker | Weber

Wesselkvartalet viderefører det organiske formspråket i Asker sentrum. Myke linjer og teglfasade ivaretar historien, samtidig som bygget skiller seg ut og står på egne ben. Foto: nispe@mac.com
Med buede former, detaljer og spennende bruk av teglstein, glir det prisvinnende Wesselkvartalet i Asker godt inn i omgivelsene.

Bygget viderefører det organiske formspråket med myke, buede linjer som allerede er vel etablert i Asker sentrum. Det nye Wesselkvartalet har blitt et vakkert og iøynefallende tilskudd til et relativt lite sentrumsområde.

Her får virkelig teglsteinen kommet til sin rett. Kvartalet er et tydelig eksempel på at selv de mest tradisjonelle materialer, med hjelp av dyktige utviklere, kan få et nytt og originalt uttrykk som står ut i mengden.

— Selv om leveransen for vår del har vært nokså standard, har det vært spennende å være involvert i et prosjekt med så spennende arkitektur.

Christian Sørlundsengen

Murmester og prosjektselger fasade i Weber.

— Selv om leveransen for vår del har vært nokså standard, har det vært spennende å være involvert i et prosjekt med så spennende arkitektur, forteller Christian Sørlundsengen, murmester og prosjektselger fasade i Weber.

Mørtelfargen er viktig for fasadeuttrykket

Weber har blant levert både Leca-produkter og mørtel til prosjektet, og her er ingenting overlatt til tilfeldighetene.

— Vi ser at mørtelfarge er viktig for arkitektene for å oppnå det utrykket de ønsker. Mørtelfargen skal treffe steinen godt og ha gode samvirkeegenskaper, både når det gjelder estetikk og kvalitet, sier Sørlundsengen.

Med Webers rike utvalg av fabrikkframstilte murmørtler, er det nemlig ikke noe problem å finne frem til riktig farge. Til dette prosjektet er det levert omlag 250 tonn med en lys mørtel, som heter FM 1201 Hvit.

Skjærtester for sikkerhet og lang levetid

Wesselkvartalet består av åtte etasjer. Her finner vi butikker og restauranter på bakkeplan, næringslokaler i 2. etasje og boliger i de fem øverste. Kjelleren er avsatt til parkering og tekniske rom.

Alle leilighetene har private uterom på balkonger eller takterrasser. Det er særlig den perforerte fremtoningen på disse som står ut og smykker i fasaden.

wesselkvartalet_Weber-moertel_1268.jpg
Teglfasaden er murt på ulike måter, med mørtel fra Weber som nærmest usynlig bindeverk. Annethvert løperskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Foto: nispe@mac.com

Her er det naturlig nok svært viktig med god heft, så ikke regnvann blir liggende og skade konstruksjonen.

— God heft krever gode samvirkeegenskaper som sikrer en sterk konstruksjon og en klimaskjerm som er rustet for vær og vind, sier Sørlundsengen.

Weber har derfor utført skjærtester, for å dokumentere heft, gjerne kalt samvirket, mellom mørtel og murstein.

— Det er heftsonen mellom mørtel og murstein, som bestemmer egenskaper som skjærfasthet, bøyestrekkfasthet, svinnrissfare og slagregnstetthet. Disse samvirkeegenskapene er viktige, siden murverk normalt har stor bæreevne for vertikale lastpåkjenninger i forhold til hva som utnyttes, forklarer Sørlundsengen.

Murverksprisen 2021 til Wesselkvartalet

Høsten 2021 ble Askers nye blikkfang tildelt Murverksprisen av en jury bestående av representanter fra Norsk Murforum og Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Prisen deles ut til bygg som utmerker seg arkitektonisk, og hvor murverk er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte.

Wesselkvartalet er tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter. Murarbeidene er utført av AK Byggservice. I juryens begrunnelse trekkes blant annet variasjonen i teglfasaden frem.

wesselkvartalet_Weber-moertel_2860.jpg
Med store vindusflater og innslag av treverk ser kvartalet like innbydende ut fra bakkeplan som fra luften. Her finner vi gangpassasjer både i én og to etasjers høyde. Foto: nispe@mac.com

«Teglfasaden er murt på ulike måter. Annethvert løpeskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Samlet sett gir dette et rikholdig uttrykk som skaper varierende skyggespill gjennom dagen».

wesselkvartalet_Weber-moertel_1207.jpg

Med vakker arkitektur og teknikk har Asker sentrum fått et bygg med en særegen og tydelig identitet. Samtidig som byens lange tradisjoner med bruk av myke, buede former og teglstein er godt ivaretatt.

Miljø og bærekraft

Gjenbruk av Leca isoblokker – viktig for miljøet

Weber har vært delaktig i et prosjekt hvor målsettingen har vært å finne frem til en god og rimelig behandling av avfallet fra Leca Isoblokker. Det er nå etablert en ordning i samarbeid med Yggdrasil Miljø (v/Mardahl Industri) 

Fasadebilde Pilestredet 77/79
Yttervegg/fasade

Murverksprisen til Pilestredet 77/79

Pilestredet 77/79 har mottatt Murverksprisen 2020. Boligbygget har arkitektur i verdensklasse, og den fargede murmørtelen er levert av Weber.

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.