close-pop-up.svg

Skal få varene på vannet

Gjennom økt samarbeid om varefrakt sjøveien vil Weber og Glavagruppen, sammen med de andre største vareeierne i Norge, gjøre transporten både grønnere og billigere. Her er Webers lager på Borge.
Nå skal det bli enklere å sende varene sjøveien, framfor med lastebil. Det gir store gevinster for miljøet. Weber er klar for å bruke havnene mer aktivt.

Som en del av Glavagruppen frakter vi allerede en god del råvarer med båt. Målet er å øke volumet på sjøtransport så mye som mulig. Derfor er vi med i vareeierforumet til Grønt Skipsfartsprogram.

Med samarbeid skal sjøtransporten effektiviseres

Ved å samarbeide om de samme båtene, blir sjøtransporten både grønnere og mer effektiv. Glavagruppen er en av de 20 største vareeierne i Norge, som har gått sammen om å danne GSP Vareeierforum. Forumet er del av prosjektet «Logistikk 2030» under Grønt Skipsfartsprogram.

–  Vi skal samarbeide om å få mer trykk mot rederiene for å øke transporten av gods på sjø, forteller Magnar Vitsø, som er direktør for innkjøp i Glavagruppen.

Ambisjonen til Grønt Skipsfartsprogram er å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Prosjektet Logistikk 2030 jobber for å få til en ny logistikk- og terminalstruktur mellom Europa og Norge.

– Det betyr i praksis at flere vareeiere samarbeider om samme type båt – inn og ut. Hvis vi for eksempel sender gipsplater nordover til Harstad, blir samme båt brukt til å frakte fisk tilbake. Da er rederiene sikret gods begge veier, og det vil bli enklere å få avtaler om sjøtransport, forklarer Vitsø.

Grønt skipsfartsprogram gjør en viktig jobb med å forenkle prosessen for å få fraktet økte volumer med båt.

Magnar Vitsø

Direktør for innkjøp i Glavagruppen

Til sammen eier vi flere havner

Glavagruppen har lenge fraktet råvarer med båt, og både Weber og Glava  har sine egne havner. Weber eier Borge havn litt opp i Glomma. Her sender vi cirka 10.000 tonn varer med båt til Trondheim og Tovik i Harstad. Tilbake fra Trondheim til Tovik går det rundt 2.000 tonn. Glava eier en havn på Greåker. Der har de importert råvarer med båter siden 2002.

Nytt i 2023 er at Gyproc bruker Borg Havn i Fredrikstad og sender gipsplater til vårt lager i Tovik, cirka 9.500 tonn i året.

Utfordrende

Glavagruppens totale transportvolum bare med båt er i dag på ca. 19-20.000 tonn per år innenlands. Andelen som transporteres med båt varierer mye, og avhenger blant annet av tilgjengelige båter og gass- og dieselpriser. 

­– Som vareeier er det utfordrende å få til en forutsigbar logistikk til sjøs. Det er mange aktører og uforutsigbare fremføringstider. Hvis jeg for eksempel skal sende 33 paller til Tromsø, må jeg først finne et rederi som har rute og ledig kapasitet, få pris på båtfrakten, vare- og havneavgift fra avsender- og mottakerhavn og pris på å få godset til og fra kai. Dette tar tid, og da blir det enklere å ringe en transportør og få pris dør-dør med bil.

Det bør forenkles for å få ytterligere volumer over. Her gjør Grønt Skipsfartsprogram en viktig jobb.

Spennende pilotprosjekt

Magnar Vitsø har stor tro på at samarbeidet gjennom Grønt Skipsfartsprogram vil gi gevinster.

– Blant annet har vi et pilotprosjekt nå hvor vi samler opp gods fra flere vareeiere på «huber» i Europa – for å frakte det på båt til Norge. Glavagruppen bruker blant annet mye kartong fra England til gipsproduksjon, og vi kjører nå en test for å få dette over på båt istedenfor bil. Dette vil utgjøre 150 færre trailere årlig hvis vi får det til, og 140 tonn med CO2 spart. I tillegg er det økonomisk gunstig, understreker Magnar Vitsø.

Grønt Skipsfartprogram har så langt identifisert at 2-3 milliarder tonn av Norges vareimport kan flyttes fra vei til vann. Det er også økt interesse fra dagligvarekjedene, sjømatnæringen og industrien. Derfor anser de det som realistisk at 5-7 millioner tonn kan overføres til sjøveien på lang sikt.

Gulv

Nytt siloanlegg for pumpebiler

Et nytt og stort siloanlegg for Webers pumpebiler er under bygging. Det moderne anlegget åpner januar 2021.

HMS

Vest fra Weber skal redde skuldre

Gulvsparkling er hardt, fysisk arbeid. Med en ergonomisk vest vil Weber bidra til å gjøre arbeidet tryggere.

Miljø og bærekraft

Saint-Gobain og Glavagruppen på ettertraktet klimaliste

Saint-Gobain fortsetter det viktige arbeidet for en bærekraftig industri og har enda en gang blitt anerkjent for sin innsats mot klimaendringer.