close-pop-up.svg

Miljø og bærekraft i Weber

Innen 2050 har vi satt oss som mål å bli en karbonnøytral virksomhet. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber for en grønnere byggebransje.

Se siste miljørapport

Veien mot en grønnere byggebransje

Rundt 40 prosent av verdens utslipp kommer fra bruk av eksisterende bygg. Som produsent av byggevarer bærer vi et ekstra ansvar for å redusere utslippene. Derfor jobber vi i Weber aktivt for en mer miljøvennlig byggebransje, både når vi lager, frakter og selger produkter.

På vei mot målet skal vi blant annet kutte egne CO2-utslipp og utslipp fra transport, vi skal bruke mindre ressurser, spare energi og erstatte avfall til deponi med sirkulære løsninger. 

Les mer om BREEAM-NOR og miljøklassifisering i Weber

Les mer om hvordan vi i Weber jobber med felles mål for miljø og bærekraft i Glavagruppen