close-pop-up.svg

Dette er våre bærekraftsmål

I Glavagruppen tar vi bærekraft på alvor. Her kan du lese mer om våre mål for å bli en karbonnøytral virksomhet innen år 2050.

Vår visjon er å være den beste partneren for alle som produserer bærekraftige bygg. Det stiller noen helt konkrete krav både til produktene våre og hvordan vi lager dem. Selv har vi satt oss mål om å bli en karbonnøytral virksomhet innen 2050. 

På veien dit skal vi kutte egne CO2-utslipp og utslipp fra transport, bruke mindre ressurser, spare energi og erstatte avfall til deponi med sirkulære løsninger. Samtidig som vi ivaretar både menneskene rundt oss og miljøet.

Tar ansvar for en grønnere byggebransje 

Som leverandør til norsk byggenæring påvirker vi Norges miljøregnskap direkte, og bærer et stort ansvar. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre verdikjeden vår grønnere, fra råvare til ferdig bygg. Her har vi plukket ut fem hovedområder vi jobber med; egne utslipp, indirekte utslipp, energieffektivitet, utslipp av vann og sirkulærøkonomi. 

Les mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft. 

Dette er våre bærekraftsmål 

Redusere egne utslipp 

Her regner vi utslipp knyttet direkte til vår virksomhet. Den største utslippskilden er bruk av fossil energi i produksjon av produkter. Dette jobber vi med å fase ut og erstatte med mer klimavennlige energikilder. 

 • Innen 2025 skal vi redusere egne utslipp med 60 prosent 
 • Innen 2030 skal vi redusere egne utslipp med 65 prosent 
 • Innen 2050 skal vi være en karbonnøytral virksomhet 

Les mer om hvordan vi jobber med å redusere egne utslipp.

Redusere indirekte utslipp 

Dette er utslipp som kommer fra kilder vi ikke kontrollerer direkte, som transport og utslipp hos underleverandører. Vi jobber aktivt med å stille krav og påvirke positivt til å redusere denne typen utslipp. 

 • Innen 2025 skal vi redusere indirekte utslipp fra transport med 5 prosent 
 • Innen 2030 skal vi redusere indirekte utslipp fra transport med 10 prosent 
 • Innen 2050 skal vi være en karbonnøytral virksomhet 

Les mer om hvordan vi jobber med å redusere indirekte utslipp.

Energieffektivisering 

I Glavagruppen har det alltid handlet om å spare energi, både i vår egen produksjon og når vi bygger. Våre produkter skal gjøre det enklere å bygge mer energieffektivt. 

 • Innen 2025 skal vi redusere energibruken med 5 prosent 
 • Innen 2030 skal vi redusere energibruken med 15 prosent 
 • Innen 2030 skal vi være en karbonnøytral virksomhet 

Les mer om hvordan vi jobber med å energieffektivisere.

Mindre utslipp av vann 

Vi jobber for å sløse minst mulig vann når vi produserer produkter, og finne gode løsninger for å føre prosessvannet tilbake i produksjonen av nye produkter. 

 • Innen 2025 skal vi redusere utslipp av vann med 80 prosent 
 • Innen 2030 skal vi ha null utslipp av vann 
 • Innen 2050 skal vi kun ha sirkulærøkonomi 

Les mer om hvordan vi jobber med å redusere utslipp av vann.

Sirkulærøkonomi 

For oss handler det om å redusere bruken av jomfruelige råvarer i produksjonen, sortere avfall på anlegg og byggeplass, og bruke mer resirkulerbare produkter. Målet er å resirkulere og gjenbruke alt, slik at ingen materialer skal gå til deponi.

 • Innen 2025 skal vi halvere avfall til deponi 
 • Innen 2030 skal vi ikke ha noe avfall til deponi 
 • Innen 2050 skal vi kun ha sirkulærøkonomi 

Les mer om hvordan vi jobber med å lage sirkulære løsninger.

Se hele miljørapporten vår her

Lyden av murhus

Nesten ved vannkanten i Bergen ligger et nytt murhus. - For eierne var det viktig at huset ikke bare så flott ut, men at det også hadde lyden av et murhus, forteller arkitekt Ove Grung.

Fra fabrikk til skole

Flotte Fyrstikkalleen skole i Oslo er delvis bygget i den gamle fabrikken til Nitedals tændstikker.

Mur var førstevalget

Huseieren har bodd i England og var aldri i tvil; Huset hans skulle bygges av mur.