Betong og anleggsprodukter - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betong og anleggsprodukter

Betong til støping, forankring, understøping, overflatebehandling og betongrehabilitering.

Betong til de store prosjektene Bruer.

Tunneler. Rassikring. Slitesterke industrigulv. Weber har et stort utvalg tørrbetongprodukter. Vi leverer ofte til store, tøffe prosjekter, men også de i mindre skala. Sortimentet består av spesialbetong til vedlikehold, rehabilitering og industri. Med vår rådgivning og spesialprodukter innen epoxy, overflatebehandling og impregnering, ligger alt til rette for et solid sluttresultat - som varer lenge.

Våre produkter & løsninger

Betong og anleggsprodukter

Betong og anleggsprodukter

Weber har et omfattende sortiment av tørrbetongprodukter.

Weber Radonsystem

Weber Radonsystem

Weber Radonsystem er tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner.

Fukt- og radonbeskyttelse av vegg og gulv på grunnmurer - 18.400

Fukt- og radonbeskyttelse av vegg og gulv på grunnmurer - 18.400

Påføring skjer sømløst uten noen former av skjøter og overganger. Membranene kan enten kostes, sparkles eller sprøytes. De er enkle å arbeide med, og store arealer kan dekkes hurtig. Avhengig av type, kan membranene utføres for forskjellige belastningsforhold fra jordfukt til kortvarig og konstant vanntrykk. Enkelte kan også beskytte mot radon.

Betongrehabilitering - 18.401

Betongrehabilitering - 18.401

Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.

CO2-bremsende overflatebehandling - 18.402

CO2-bremsende overflatebehandling - 18.402

Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.

Demex - sprekking av stein, berg og betong -18.403

Demex - sprekking av stein, berg og betong -18.403

Boring i frittliggende berg. Demex ekspansjonskraft bygges opp langsomt og virker vinkelrett mot borhullet. Legg derfor borhull parallelt med den frie overflaten. Dette gir dermed Demex en god mulighet til å sprekke opp objektet.

Ekspanderende mørtel understøping-18.404

Ekspanderende mørtel understøping-18.404

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av understøpinger med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.