CE-Deklarasjon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CE-Deklarasjon

Ce-merking (Ce = Communauté Européenne) er bevis på at et produkt oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt i EUs nye metode-direktiver. Produktet er deklarert og testet etter felles europeiske standarder og har fri markedsadgang innen EU/ EØS-området. Ce-merkingen sier ikke noe om produktkvalitet eller betingelser og anbefalinger for bruk.

Her kan du laste ned CE-Deklarasjon i pdf