FAQ Spesialmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

FAQ Spesialmørtel

Vi i Weber ønsker vi at våre produkter skal brukes på riktig måte, for det er da de gir det beste resultatet, og det er da du som kunde blir fornøyd. Under finner du noe ofte stilte spørsmål med tilhørende svar. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter der erfarne ingeniører står kostnadsfritt tilgjengelig for alle våre kunder, både profesjonelle og selvbyggere.

FAQ Spesialmørtel

Hva er karbonatisert betong?

Karbonatisering er en naturlig kjemisk prosess hvor CO2 trekker inn i betongen og reagerer med kalsiumhydroksid. Kalsiumhydroksid omdannes til kalsiumkarbonat som reduserer pH i betongen. Nystøpt betong har pH ca. 13, karbonatisert betong pH ca. 9. Armeringen mister oksidsjiktet og betongen som omslutter jernet vil ikke lenger beskytte mot korrosjon.  

Hvordan måles karbonatisert betong?

Karbonatisert betong måles ved påføring av fenoftaleinoppløsning.  Nødvendig utstyr: Spruteflaske. Fenoftaleinoppløsning, 1 grams oppløsning til 500 ml etanol og 500 ml vann Karbonatisert = ingen farge Ukarbonatisert = rød farge (”frisk” betong)  

Hva er ekspanderende mørtel?

Ekspanderende, non shrink, svinnkompensert mørtel er en mørtel som ikke krymper ved utherding. Mørtelen ekspanderer 1 – 2 % i den plastiske fasen (ca.30 min) og holder volumet selv når vannet forsvinner i herdeprosessen. Sikrer en kompakt faststøping / understøping. Ekspansjonen påfører ikke trykk på en evt. forskaling.

Kan betongreparasjoner utføres i minusgrader?

Nei, under utførelse må det alltid være min. + 5 ˚C. Ved vinterarbeid må det inndekkes og tilføres varme.

 

Finnes mørtel som kan brukes i minusgrader?

Mørtel til understøping og bolte festing finnes i AF (antifrost) varianter. AF variantene kan brukes ned til -15 ˚C, som regel må det benyttes temperert vann (se datablad for aktuelt produkt).

Hvordan unngå bom, oppsprekking og kantreising på gulv?

Etter utstøping dekkes gulvet så raskt som mulig med plastfolie eller påføres membranherder / krymsperre. Plastfolien må ligge på gulvet i min. 14 dager. Folie eller membranheder / krymsperre vil hindre rask uttørking av overflaten og gi påstøpen gunstig herdeutvikling. Ved påstøp på eksisterende betongunderlag må god heft til underlaget sikres ved bruk av lim / heftbro. En annen forutsetning er at gulv er riktig armert og oppdelt med ekspansjonsfuger.