weber REP 25 Reparasjonsmørtel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 25 Reparasjonsmørtel

weber REP 25 Reparasjonsmørtel
weber REP 25 Reparasjonsmørtel

Produktfordeler

  • For betongkvalitet B20
  • Fiberforsterket
  • For innvendig og utvendig bruk

Til betongreparasjon av betong med trykkfasthet B20.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber REP 25 Reparasjonsmørtel er en polymermodifisert, sementbasert reparasjonsmørtel med plastfiber for betongreparasjon uten forskaling. Den blandes med vann og gir en bruksklar mørtel med god holdbarhet, høy vedheft og bestandighet.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0068

PR-nummer: 15598

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 18 kg weber REP 25 Reparasjonsmørtel pr. m² og 10 mm tykkelse.
Maksimum tykkelse 50 mm
Vannbehov Ca. 15%
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Begynner å herde 4-8 timer
Brukstid Ca. 60 min.
Heft > 1,5 MPa (mot betong)
Trykkfasthet 7 døgn: > 20 MPa
28 døgn: > 30 MPa

 

Bruksområde

weber REP 25 Reparasjonsmørtel benyttes ved reparasjon av betong, både utendørs og innendørs. Beregnet for reparasjon av betong uten forskaling i lagtykkelser 5-50 mm. Ved ekstra dype sår, påføres mørtelen i flere lag. Ved reparasjon av horisontale flater eller flater med horisontal støtte, kan weber REP 25 Reparasjonsmørtel påføres i ett lag. Inneholder plastfiber for å minske risikoen for sprekker. weber REP 25 Reparasjonsmørtel er beregnet for reparasjon av betong med normal trykkfasthet B20. Ved reparasjon av betong med høyere fasthet eller der hvor høyere trykkfasthet er nødvendig, benyttes weber REP 45 Reparasjonsmørtel eller weber REP 65 Reparasjonsmørtel.

weber REP 25 Reparasjonsmørtel inngår i Webers system for betongreparasjoner.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Løse, porøse og fete forurensninger som oppsprekket betong, formolje og maling fjernes med sandblåsing, stålbørste, prikkhammer, høytrykksspyler eller andre metoder. Glatte og slette overflater rubbes opp. For betong med armeringsstål skal karbonatisert betong fjernes. Karbonatiseringen kontrolleres med å påføre en fenolfthaleinløsning. Hvis betongen blir kraftig rødfarget er den ikke karbonatisert. Armeringsstål rengjøres mekanisk og betongrester og rust fjernes med stålbørste eller sandblåsing. På den blottlagte betongoverflaten skal det ikke forekomme sprekker, støv eller dårlig betong. Rengjøringen bør utføres med forsiktighet slik at ingen nye skader oppstår. Kantene mellom reparasjonsområde og uskadet overflate bør ikke gå ned mot null. Kantene skal hvis mulig gjøres vinkelrette. Underlaget forvannes så det blir svakt sugende og grunningen weber REP 05 Heftbro pensles på og arbeides grundig inn i underlaget. Utfør ikke reparasjoner hvis temperaturer under +5oC kan forventes de nærmeste 24 timene.

Blanding

Blandes maskinelt (borrmaskin med visp eller betongblander) i ca. 5 minutter med ca. 3,7 l vann/25 kg weber REP 25 Reparasjonsmørtel, som gir ca. 14 liter bruksklar reparasjonsmørtel. Bland pulveret i vannet. Blandes ikke mørtelen maskinelt kan bl.a. frostbestandigheten påvirkes negativt.

Påføring

weber REP 25 Reparasjonsmørtel påføres når weber REP 05 Heftbro har stivnet, men ikke tørket (vått i vått). Mørtelen påføres med egnet verktøy og bygges opp til ønsket tykkelse. Ved større reparasjoner påføres neste lag tidligst når det første har begynt å stivne. På horisontale flater kan weber REP 25 Reparasjonsmørtel påføres i tykkelser opp til ca. 50 mm. Unngå rask uttørking. Ettervann i 3-4 døgn eller dekk til med plast. Deretter bør overflaten behandles med Weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker.

NB! Ved lavere temperaturer enn +5oC stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

 

Etterbehandling

Unngå rask uttørking pga sol, vind, varmestråling, etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt ettervanning. Deretter bør ytterflatene behandles med Weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker. Hvis det er visuelle krav påføres til slutt maling beregnet for betong. Sluttbehandling kan også gjøres med weber REP 990 (fleksibel slemmemasse).

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.