Sprøytebetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sprøytebetong (1)

Sprøytemørtler til tørr eller våtsprøyting. For reparasjonsarbeid, forsterkning av peler, fundament, kajer, broer, vanntårn, siloer og fasader.

Weber Sprøyterep T

Weber Sprøyterep T

Mørtel til tørrsprøyting av betongkonstruksjoner og underlag av fjell/stein.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Sprøyterep EKM

Weber Sprøyterep EKM

Mørtel til tørrsprøyting av betongkonstruksjoner for elektrokjemiske metoder (katodisk beskyttelse, re-alkalisering og..

Sammenlign Fjern sammenligner