Ekspanderende mørtel understøping-18.404 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ekspanderende mørtel understøping-18.404

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av understøpinger med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt. 

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Utførelse

Det er fire vanlige metoder for utførelse av ekspanderende mørtler under søyler, element, maskiner og utstyr. Bildene viser noen områder der Weber sine ekspanderende mørtler kan benyttes. For større areal eller ved komplekse arbeidssituasjoner, kan det være en fordel å tilpasse utførelsen slik at hulrom og luftbobler elimineres på best mulig måte.

Blanding

Mørtel blandes maskinelt i ca 3-10 minutt (se aktuelt produktblad for respektive produkt). Blanding gjøres med tvangsblander, hurtigblander, bormaskin/ visp alt. blanderpumpe. Vannkvalitet skal være av drikkevannskvalitet. Anbefalt temperatur etter blanding er +20 °C.

Temperatur
Temperaturen bør være minst +5 °C både i konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10 °C.

Forbehandling og arbeidsbeskrivelse
1. Betong og ståloverflater skal være rene og fri for støv, smuss, olje, fett og andre forurensninger.

2. Betongoverflater bør rubbes opp for å fjerne sementslam slik at ren og fast og ru betong er eksponert.

3. Forvanning av betongunderlag kan med fordel starte 24 timer før understøping. Forvanning gjøres med rent vann på rengjort betong for å gjøre overflaten sugende. Overflaten skal være matt fuktig, uten vannfilm. Fritt vann skal ikke forekomme på overflaten ved støping.

4. NB: Ved understøping på vinteren i kuldegrader skal det ikke forvannes. Det må ikke understøpes direkte på snø eller is. Se avsnitt om vinterhåndtering.

5. Benytt en ikke-sugende tett forskaling som er satt høyere enn selve stålplaten som skal understøpes ca 20-25 mm høyere samt 20-25 mm utenfor sidekanten for å lette arbeidet med understøping. Dette vil gjøre så luft får evakuert ut, samt at en får en god visuell kontroll på at massen har fylt opp under stålplaten. Fra siden en fyller i understøp bør sidekanten på forskalingen være ca 50 mm høyere og 50 mm utenfor kanten for å lette arbeidet med fyllingen eller pumpingen. Eventuell avfasing for vannavrenning kan gjøres med trekantlekt eller sliping når betongen har herdet.

6. Kosistensen tilpasses understøpingen. Hvis forankringsbolt festes med understøpsmasse fylles denne nesten helt opp.  Se skisse.

7. Eventuell justering av stålplate. Deretter understøpes hele stålplaten eller elementet. Sørg for at luftlommer ikke dannes under arbeidet med understøping gjennom å arbeide fra en side. Arbeidet bør gjøres uavbrutt. Se skisse. Bruk eventuelt en stakefjær/ stålbånd til å bearbeide massen under fyllingen, eller lett banking på forskalingssidene. Ikke bruk vibrator, dette kan forårsake separasjon i massen.

8. De horisontale åpne støpeflatene belastes for å hindre ekspansjon i mørtelen som kan forårsake sprekker/riss.

9. Ferdig understøping skal beskyttes mot for rask uttørking de første døgnene, enten med vann eller plastfolie. Når vanning avsluttes eller når plastfolie fjernes påføres membranherder/Weber Krympsperre for best resultat.

10.Etter herding av betongen rives forskaling og stålkonstruksjon rengjøres for søl av mørtel.

11. Eventuelt kan en impregnere overflaten med betongimpregnering. Mislykkes en med understøpingen og oppdager dette tidlig, bør en spyle bort understøpsmasse og begynne på nytt.

Vinterhåndtering

Uten vintertilsetning i produktet:
1. Forbehandling og arbeidsbeskrivelse kan benyttes hvis det settes inn tiltak for å håndtere kulde. Mørtel bør oppbevares varmt, eventuelt blandes med lunket vann for å oppnå en temperatur på ca + 15-20° C. Underlag og element som skal understøpes kan holdes varmt med tildekking og varmekabler/varme. Det må holdes varmt til understøpen har en fasthet over minst 5 Mpa før den bør utsettes for frost. Ved forankring av bolter bør disse også vurderes om bør forvarmes/holdes varme.

Med vintertilsetning i produktet
:
Gjelder produktene: Weber EXM 711, EXM 715, EXM 741

1. Ved understøping på vinteren i kuldegrader skal det ikke forvannes. Det må ikke understøpes direkte på snø eller is.

2. Temperatur i blandingen bør være ca + 15-20° C. Dette kan justeres ved å lagre material/objekt oppvarmet eller ved bruk av lunket vann i blandingen.

Maskin og utstyr
Utførelse av støping kan gjøres med enten bøtte/kanne eller mest egnet med pumpe. Bruk utstyr som er egnet for pumping av understøpsmasser. Gysepumpe med blander og pumpe er godt egnet, automixer pumper kan også være et alternativ. Viktig at massen blir godt blandet og at det ikke blir blandet inn for mye luft. Pumpelengde og pumpehøyde avhenger av type produkt og pumpeutstyr som benyttes.

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned