Betongrehabilitering - 18.401 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betongrehabilitering - 18.401

Løsningsfordeler

  • Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder
  • Håndapplisering
  • Tørrsprøyting
  • Våtsprøyting
  • Til rehabilitering eller forsterking

Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.

Om løsningen

Forutsetning

Skadeårsak kjent og vurdering som konkluderer med at mekanisk reparasjon kan gjennomføres. Beregnet tykkelse 5 -50 mm, ved dypere sår påføres mørtelen i flere lag. Generelt: Beste temperatur for utførelse er fra + 10oC til + 20oC, alltid over +5oC. Valg av reparasjonsmetode avgjøres som regel av hvilken type reparasjon som skal gjøres, samt størrelse på reparasjonen.

Håndmørtling:
Ved kun noen få små felt benyttes som regel manuell håndpåføring med f.eks Weber Rep 05 og Weber Rep 25.

Tørrsprøyting:
Ved større områder er det rasjonelt å påføre massen med sprøyteutstyr. Bruken av tørrsprøyting er mest utbredt ved betong rehabilitering av større områder, da den er veldig rasjonell. En kan sprøyte store områder på kort tid, samt at denne metoden også gjør at en kan påføre større tykkelser uten lang ventetid før massen setter seg. Massen er nesten hard umiddelbart etter at den har truffet underlaget og kan bearbeides med en gang uten ventetid. 

Utførelse

1: Skadet betong, gammel maling eller belegg på gulvet, samt støv og olje som kan forringe vedheft fjernes med egnet metode.

2: Det meisles betong i henhold til aktuell plan. Normalt frilegges korrodert armering til 5 cm forbi ikke-korrodert og minst 1 cm bak armering. Små områder med skadet betong kan fjernes mekanisk, og området renses f.eks med en stålbørste eller sandblåsing. Det skal sikres at all løs og dårlig betong fjernes og at underlaget er fritt for støv og smuss.

3: For å hindre videre korrosjon må stål rengjøres nøye, f.eks ved sandblåsing eller vannmeisling. Renhetsgrad for stål anbefales minst SA2,0 – SA 2,5 avhengig av konstruksjon før videre reparasjonsbehandling. weber Rep 05 påføres rengjort stål som korrosjonsinhibitor.

4: Hvis det ikke skal benyttes epoxylim som heft, bør underlaget forvannes slik at det er svakt sugende. Tidspunkt for forvanning må sjekkes i hvert tilfelle. En sterkt sugende betong med lav fasthet kan gjerne forvannes flere ganger og ganske kort tid før heftbro påføres, men en høyfast betong med lite sug bør gjerne forvannes god tid i forveien slik at den blir svakt sugende uten vannfilm. Påfør weber Rep 05 som heftbro ved å pensle/koste massen på underlaget.

5: Umiddelbart etter at heftbroen Rep 05 er slemmet på underlaget, påføres REP 25 reparasjons mørtel “vått-i-vått”. Avhengig av omstendighetene kan videre utfylling som overstiger 50 mm utføres dagen etter. Overflaten gjøres grov for å få best mulig heft. Forvanning kan også være nødvendig

6: Overflaten trekkes/skjæres av med en stålsparkel for å få en jevn overflate. Mørtelen kan pusses eller filses eventuelt bør mørtelen være grov hvis det ønskes videre etterbehandling med finsparkling. 

7: La overflaten tørke i minst 24 timer, hvoretter overflaten kan behandles med finsparkling. 

8: Finsparkling kan utføres med weber Rep 970. Massen trekkes på i tynt sjikt på mellom 1-5 mm og filses for å få en jevn og fin flate. Eventuelt Rep 05 i 1-3 mm. Etterbehandling ved tildekking med plast, vanning eller påføring av Weber Krympsperre etter avbinding

Produkt NOBBnr. Beskrivelse Lag tykkelse
weber Rep 05 korrosjonsbeskyttelse, heftbro finfilsing 49145460 Korrosjonsbeskyttelse av rengjort stål (min SA 2.0/2,5 ) og heftbro for Rep produkter til betongunderlag. Samt til finfilsing av overflater Ugjennomsiktig lag ca 1 – 3 mm
Weber Sprøyterep T 44096757 Tørrsprøytemørtel til utbedring av større skader på vegg og i tak. Ca. 10-80 mm
weber Rep 25 reparasjonsmørtel 48655017 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom ca 20 - 35 MPa Ca. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.
weber Rep 45 reparasjonsmørtel 21326988 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom ca 35 - 55 MPa Ca. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.
weber Rep 930 27145879 Til reparasjoner på horisontale overflater, samt i forskalinger. Kan også brukes som tynn påstøp. Ca. 10- 50 mm
weber Rep 931 48796296 Til reparasjoner på horisontale overflater, samt i forskalinger. Kan også brukes som tynn påstøp. Flytende og pumpbar mørtel. Egnet ved bruk der det er mye armering pga god flyt. Fra ca 30 mm og tykkere. Kan legges tynnere ved bruk av Weber Epoxylim
weber Rep 970 Finflikk 51714543 Utjevningsmørtel og fin flikkmørtel til finpussing og småskader på betongunderlag. Ca. 0 – 5 mm
weber Rep 65 reparasjonsmørtel 21326996 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom fra ca 40 MPa, Sulfatbestandig. Trykkfasthet over 60MPa. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.

Mer informasjon

Forbehandling og etterbehandling av underlag og mørtel: Se Løsning for Betongrehabilitering og aktuelle produktark. Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Last ned løsningsark som pdf

Dokumentasjon

Send eller last ned