Injeksjon av riss i betong - 18.406 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Injeksjon av riss i betong - 18.406

Løsningsfordeler

 • Tyntflytende
 • Til liming av sprekker i betong
 • Liming av bom i påstøp/ under fliser
 • Tetting av lekkasjer i betongkonstruksjoner som tunneler, dammer, bassenger etc.
 • Høy styrke

 

 

Om løsningen

Weber Injeksjonsepoxy

Rask og effektiv injeksjon av riss, sprekker og bom i betong. Weber Injeksjonsepoxy er et to-komponent, løsningsmiddelfritt injiseringssystem basert på epoksyharpiks herdet med et polyamin.

Weber Injeksjonsepoxy er meget lavviskøs(tyntflytende) og har derfor god inntregningsevne selv i svært tynne riss og sprekker. Betongen “sveises”/limes sammen slik at konstruksjonen for en stor del gjenvinner sine monolittiske
egenskaper. Weber Injeksjonsepoxy har betydelig høyere mekanisk styrke enn sement med heftfasthet som overstiger en normal konstruksjonsbetongs strekkstyrke.

Vær oppmerksom på

 • Bevegelsesfuger og rissanvisere må prosjekteres av
  Byggherre/Rådgivende Ingeniør Bygg på prosjektet. Slike
  fuger er normalt ikke egnet å injisere med injeksjonsepoxy.
 • Se de aktuelle produktdatablad for mer informasjon.
 • Riss og sprekker skal ikke være levende eller påvirkes av
  bevegelser i bygget.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon

Send eller last ned