Weber Sprøytebetong - 18.407 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Sprøytebetong - 18.407

Løsningsfordeler

 • Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder
 • Tørrsprøyting
 • Våtsprøyting
 • Til rehabilitering eller forsterking

 

 

Om løsningen

Bruksområder

 • Bro-reparasjon
 • Reparasjon av vanntårn og reservoarer i betong
 • Områder hvor det er vanskelig å støpe med vanlig betong
 • Tynne reparasjoner av overflater på vegg og i tak
 • Økning av overdekning på armering
 • Øke strukturell styrke på bærende konstruksjoner
 • Til katodisk eller elektrokjemisk behandling
 • Tetting av større sprekker i betong.

Valg av reparasjonsmetode avgjøres som regel av hvilken type reparasjon som skal gjøres, samt størrelse på reparasjonen.

Håndmørtling

Ved kun noen få små felt benyttes som regel manuell håndpåføring med f.eks Weber REP 05 og Weber REP 25/45/65.

Tørrsprøyting

Ved større områder er det mye mer rasjonelt å påføre massen med sprøyteutstyr. Bruken av tørrsprøyting er mest utbredt ved betong rehabilitering av større områder, da den er veldig rasjonell. En kan sprøyte store områder på kort tid, samt at denne metoden også gjør at en kan påføre større tykkelser uten lang ventetid før massen setter seg. Massen er nesten hard umiddelbart etter at den har truffet underlaget og kan bearbeides med en gang uten ventetid.

Weber Sprøyterep T

Også tilgjengelig med PP-fiber. Tørrsprøyting, økning av overdekning. Tørrsprøyting, katodisk beskyttelse

 • Bro-reparasjon  
 • Vanntårn, reservoarer og kaier i betong  
 • Bygg i betong  
 • Der det ikke egner seg med forskaling  
 • Katodisk beskyttelse
 • Økning av overdekning og strukturell forsterking

Weber Sprøyterep EKM

Tørrsprøyting, katodisk beskyttelse, kloriduttrekk og re-alkalisering

 • Bro-reparasjon 
 • Vanntårn, reservoarer og kaier i betong
 • Bygg i betong
 • Der det ikke egner seg med forskaling 
 • Katodisk beskyttelse
 • Elektrokjemisk behandling (klorid uttrekk og re-alkalisering )
 • Økning av overdekning og strukturell forsterking

 

 

Weber Sprøytebetong V

Våtsprøyting som forsterkning.

 • Forsterking av betong/støttemur 
 • Sprøyting av armerte konstruksjoner
 • Utjevningslag utenpå grov sprøytebetong med utstikkende fiber før f.eks påføring av vanntettingsmembraner.
 • Der det ikke egner seg med forskaling
 • Reparasjon av støpegods

 

 

 

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon

Send eller last ned