Weber Tørrbetong Grov B35M(F)45/B30M60 -18.409 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Tørrbetong Grov B35M(F)45/B30M60 -18.409

Løsningsfordeler

 • Grov tørrbetong med D-maks 16 mm
 • Levertingsform: 500 og 1000 kg bigbag
 • Ideelt for avsidesliggende prosjekt med lang eller umulig kjørevei med betongbil
 • Kan leveres som AUV Betong
 • Kvaliteter:
  • B30M60
  • B35M(F)45
  • B35M(F)40
  • B45M(F)40
  • B35M45 UV

Weber leverer konstruksjonsbetong som ferdig premix produkt. Produktene er beregnet til større og mindre støpejobber på avsidesliggende steder hvor logistikken gjør det vanskelig å få våt betong med betongbil. Prosjekter som Frøhvelvet på Svalbard, kaier, brygger og kraftverk/kraftverkslinjer.

Om løsningen

Vær oppmerksom på

Weber Tørrbetong Grov B35 MF*45 Ved krav om frostbestandig betong (F*) kreves min. 4% luft og frostsikkert tilslag NS-EN 206:2013+NA:2014.

Luft må måles på byggeplass etter blanding, måles i samsvar med NS-EN 12350-7.

Luftinnhold påvirkes av parametre som blandeutstyr, blandetid, blandestørrelse, vanntilsetning etc. Dosering foretas best med flytende L-stoffer, gjerne i fortynnet utgave dersom blande størrelser er relativt små. L-stoffene doseres inn sammen med blandevannet. Benytt eksakte målebeger under dosering av L-stoff, og sjekk/juster mengde til riktig luftinnhold er oppnådd.

B35M45 Grov tilfredsstiller kravene for B35MF45 når kontrollkravet av luft er tilfredsstilt. Eventuelt flytstoff og retarder doseres på byggeplass.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på www.weber-norge.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon

Send eller last ned