Produkter - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkter

Weber har et omfattende sortiment av tørrbetongprodukter. Sortimentet består av spesialbetong til vedlikehold, rehabilitering og industri. Det finnes spesialprodukter innenfor epoxy, overflatebehandlinger og impregneringer. 

Reparasjonsmørtel

Reparasjonsmørtel (10)

Reparasjon av betong I bygg, fasade, balking, industri, jordbruk og instruktur

Ekspanderende mørtel/forankring

Ekspanderende mørtel/forankring (12)

Ekspanderende mørtler til forankring, understøping og fuging av betong, stål og elementer.

Betong til herdeplastbelegging

Betong til herdeplastbelegging (2)

Betong egnet for belegging med herdeplastbelegg av epoxy, PU og akryl. Produktene har høy fasthet og normalt rask uttørkingstid som muliggjør en hurtig belegging.

Flikk- og veggsparkler

Flikk- og veggsparkler (6)

Flikk og finsparkler til flikking av sår i betong og sparkling av overflater. Sparkler for tynne og tykke tykkelser på de fleste under.

Radontetting

Radontetting (6)

Weber Radonsystem er et komplett system for tetting mot radon fra grunnen. Det er et effektiv system laget for norske forhold.

Lim/heft

Lim/heft (1)

Heftbro/lim for reparasjonsmørtel og støpemasse.

Standard betong

Standard betong (3)

Betonger til støpearbeider, betongsprøyting og setting av stein.

Sprøytebetong

Sprøytebetong (3)

Sprøytemørtler til tørr eller våtsprøyting. For reparasjonsarbeid, forsterkning av peler, fundament, kajer, broer, vanntårn, siloer og fasader.

Pumpebetong

Pumpebetong (2)

Pumpebetong brukes til utstøping av forskalinger eller gulv der det kreves en pumpbar og meget flytende betong.

Betongelement montering

Betongelement montering

Mørtel og betong til fuging av betongelement, forankring og understøping av massivtre konstruksjoner.

Injeksjon

Injeksjon (4)

Injeksjons av riss i betong for vanntetting og oppretting av betongens monolitiske egenskaper og injeksjon og forankring av spennkabler og wire-systemer.

Vanntetting

Vanntetting (2)

Vanntetting av konstruksjoner med eller uten overflatebehandling over og under jordnivå.

Overflatebehandling

Overflatebehandling (1)

Produkter til overflatebehandling eller herdeplast for å få en beskyttende flate mot fuktighet og vann samt beskytte konstruksjoner mot CO2 og andre nedbrytende stoffer.

Annet

Annet (2)

Demex til sprekking av stein, berg og betong.

Tilsetning/byggkjemi

Tilsetning/byggkjemi

Tilsetninger til sement, mørtel og betong.