Weber Industrimørtel HP - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Industrimørtel HP

Weber Industrimørtel HP
Weber Industrimørtel HP

Produktfordeler

  • Hurtig belegging
  • Høy styrke
  • Tykkelse 20-70 mm

Selvtørkende, svinnkompensert mørtel som kan belegges tidlig.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Industrimørtel HP er en spesialmørtel basert på sement, fraksjonssand og tilsetningsstoffer. Mørtelen er svinnkompensert.

Til innvendig og utvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 44231

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg/m2 og cm tykkelse
Påføringstemperatur +5 til +35oC
Tilsetningsstoff Plastiserende, stabiliserende, svinnkompenserende.
Minimum tykkelse Ca. 20 mm
Maksimum tykkelse Ca. 70 mm
Vannbehov 2,5 l/25 kg sekk, ikke over 2,7 l/25 kg sekk
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-4 mm
Brukstid Ca. 20 min
Frostbestandighet Ja
Trykkfasthet 1 døgn: > 25 MPa
7 døgn: > 55 MPa
28 døgn: > 65 MPa
Bøyestrekkfasthet 1 døgn: > 5 MPa
7 døgn: > 6 MPa
28 døgn: > 6 MPa
Fysiske egenskaper E-modul: 28500 MPa.
Farge Grå

 

Bruksområde

weber Industrimørtel HP benyttes hovedsakelig til påstøp som krever tidlig belegging basert på selvtørking (lavt v/c), samt til påstøper og mindre støpearbeider som krever høy fasthet. Normale støpetykkelser er 20-70 mm. Mørtelen er velegnet til falloppbygging.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget rengjøres og eventuell skadet betong fjernes. Det benyttes weber REP 05 Heftbro (sementbasert) eller weber Epoxylim for å sikre god heft til underlaget. I begge tilfeller legges mørtelen ut vått i vått. Mørtelen støpes ut med tradisjonelt murerverktøy eller pumpes med egnet pumpeutstyr.

Kontakt Weber dersom pumping er aktuelt.

Blanding

Mørtelen blandes med rent vann. Det benyttes generelt minst mulig vann.

BLANDEUTSTYR
Tvangsblander eller kraftig drill og visp.

Påføring

TOPPBELEGG
Basert på selvtørking kan herdeplastbelegg legges etter ca. 1 døgn. Tidsbehov styres da av beleggets krav til trykkfasthet. Fasthetsutvikling er temperaturavhengig. Øvrige belegg kan legges avhengig av eventuelt lim sitt krav til pH i underlag.

Etterbehandling

Mørtelen beskyttes mot kraftig uttørking ved tildekking med plast. Plasten beholdes på fram til belegg skal legges.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.