Weber Bolt Zink - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Bolt Zink

Weber Bolt Zink
Weber Bolt Zink

Produktfordeler

  • Forankringsmørtel
  • Til galvaniserte bolter
  • Tiksotrop
  • Kan pumpes

Ekspanderende mørtel til boltefesting av galvaniserte bolter.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Bolt Zink er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres.

Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding. Mørtelen er beregnet for innstøping av galvaniserte bolter. Mørtelen er tilsatt inhibitorer som reduserer reaksjonen mellom galvanisering og sement. Mørtelen er ikke tilsatt kromater.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M41505355

PR-nummer: 93049

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pr. liter ferdig masse
Påføringstemperatur Over +5oC
Vannbehov 6-7 liter pr. 25 kg sekk
Bindemiddel Portlandsement
Ekspansjon 1-2 %
Brukstid Ca. 45 min
Konsistens Tiksotrop
Frostbestandighet Ja
Trykkfasthet 1 døgn: Ca. 25 MPa
7 døgn: Ca. 45 MPa
28 døgn: Ca. 55 MPa
Farge Grå

Bruksområde

weber Bolt Zink er spesielt tiltenkt gysing av bolter i fjell. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er pumpbar med meget stiv konsistens slik at den henger godt i vertikale boltehull. weber Bolt Zink kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

Mørtelen blandes i egnet blander. Ca 2/3 av vannet tilsettes først, deretter tørrmørtelen og til slutt vann til justering av konsistens. Mørtelens konsistens tilpasses anvendelsen. Bruk generelt minst mulig vann. Aktuelle pumper ved fjellsikring er mono- eller stempelpumper. Mørtelen må grunnet pågående ekspansjon plasseres senest 45 minutter etter blanding. Ved kamstålbolting stikkes først pumpeslangen helt inn i borhullet, hvoretter hullet fylles helt med mørtel. Deretter settes bolten inn.

Beste blanding oppnås ved bruk av tvangsblander eller spesialblandere benyttet innen fjellarbeider. Til mindre arbeider kan drill/visp anvendes.

Etterbehandling

Frie flater bør hvis mulig etterbehandles med membranherdner.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.