Weber Bolt - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Bolt

Weber Bolt
Weber Bolt

Produktfordeler

  • Forankringsmørtel
  • Til de fleste type bolter
  • Tiksotrop
  • Kan pumpes

Ekspanderende mørtel til boltefesting.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Bolt er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding.

Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP_NO_M21326806

PR-nummer: 40625

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pr. liter ferdig masse
Påføringstemperatur Over +5oC
Vannbehov 5,5-6 liter pr. 25 kg sekk
Bindemiddel Portlandsement
Ekspansjon 1-2%
Brukstid Ca. 45 min
Konsistens Tiksotrop
Frostbestandighet Ja
Trykkfasthet 1 døgn: Ca. 30 MPa
7 døgn: Ca. 45 MPa
28 døgn: Ca. 55 MPa
Farge Grå

 

Bruksområde

weber Bolt er spesielt tiltenkt gysing av bolter i fjell. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er pumpbar med meget stiv konsistens slik at den henger godt i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

Mørtelen blandes i egnet blander. Ca 2/3 av vannet tilsettes først, deretter tørrmørtelen og til slutt vann til justering av konsistens. Mørtelens konsistens tilpasses anvendelsen. Bruk generelt minst mulig vann. Aktuelle pumper ved fjellsikring er mono- eller stempelpumper. Mørtelen må grunnet pågående ekspansjon plasseres senest 45 minutter etter blanding. Ved kamstålbolting stikkes først pumpeslangen helt inn i borhullet, hvoretter hullet fylles helt med mørtel. Deretter settes bolten inn.

Beste blanding oppnås ved bruk av tvangsblander eller spesialblandere benyttet innen fjellarbeider. Til mindre arbeider kan drill/visp anvendes.

Etterbehandling

Frie flater bør hvis mulig etterbehandles med membranherdner.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.