Weber Boltemørtel Hurtig - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Boltemørtel Hurtig

Weber Boltemørtel Hurtig
Weber Boltemørtel Hurtig

Produktfordeler

  • Ekspanderende mørtel til boltefesting
  • Forankringsmørtel
  • Til de fleste typer bolter
  • Lett flytende

Ekspanderende kloridfri tørrmørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Boltemørtel Hurtig er en ekspanderende kloridfri tørrmørtel basert på sement, gradert sand, ekspanderende plastiserende og stabiliserende tilsetningsstoffer. Mørtelen ekspanderer slik at svinn i plastisk fase elimineres. Ekspansjonstrykket utøver intet trykk på konstruksjonen etter avbinding.
Til utvendig og innvendig bruk.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 323304

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pr. liter ferdig masse
Påføringstemperatur Over +5 oC
Vannbehov Ca 0,25 liter pr. 1,5 kg spann
Bindemiddel Portlandsement
Ekspansjon 1-2 %
Brukstid Ca. 5 - 10 min
Konsistens Lettflytende
Frostbestandighet Ja
Trykkfasthet 4 timer: 0, 4 MPa
1 døgn: Ca. 30 MPa
7 døgn: Ca. 50 MPa
Farge Grå

 

Bruksområde

weber Boltemørtel Hurtig er spesielt tiltenkt faststøping av bolter i fjell og betong. Mørtelen passer til gysing av kamstålbolter, rørbolter, kabelbolter samt CT-bolt. Mørtelen er lett flytende slik at den kan helles i vertikale boltehull. Mørtelen kan også benyttes til injeksjonsarbeider i fjell eller betong med spalteåpninger ca. 2-30 mm og til grouting i stålkonstruksjoner.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet spann og under tørre forhold. Spann som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

Mørtelen blandes i egnet blander. Ca 2/3 av vannet tilsettes først, deretter tørrmørtelen og til slutt vann til justering av konsistens. Mørtelens konsistens tilpasses anvendelsen. Bruk generelt minst mulig vann. Mørtelen må, grunnet pågående ekspansjon, plasseres senest 10 minutter etter blanding. Ved kamstålbolting fylles hullet med mørtel helt inn i borehullet.
Til mindre arbeider kan drill/visp anvendes.

Etterbehandling

Frie flater bør hvis mulig etterbehandles med membranherder.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med vann.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.