weber Maxfix - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Maxfix

weber Maxfix
weber Maxfix

Produktfordeler

  • Tixotrop
  • Hurtigtørkende lettsparkel
  • Tykkelse 0-15mm (maks 50mm i flere lag)
  • Ute og inne
  • For vegg, tak og gulv
  • Herdet overflate kan slipes

Lettsparkel for små reparasjoner ute og inne.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Maxfix er en reparasjonsmasse som er spesialkomponert og beregnet på reparasjoner av de fleste underlag både ute og inne. Den blandes kun med vann og gir en ferdig sparkelmasse. Ved å benytte nøye utvalgte delmaterialer i nøyaktige proporsjoner oppnås en høy kvalitet.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0206

PR-nummer: 85567

EGENSKAPER
Materialforbruk 0,7 kg pr. m² og mm tykkelse.
Tørketid 6-24 timer, avhengig av temperatur, tykkelse og tørkeforhold.
Anbefalt tykkelse 0-15 mm, hull opp til 50 mm
Vannbehov Ca. 40%
Trykkfasthet 28 døgn: > 10 MPa
Bøyestrekkfasthet 1 døgn: > 4 MPa
Heft Mot betong: > 0,7 MPa
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Lettilslag. 0-0,25 mm.
Begynner å herde Etter ca. 6 timer
Brukstid Ved 20oC: Ca. 4 timer.
Farge Lys beige

Bruksområde

weber Maxfix brukes til reparasjoner og avretting i tak, på vegger og gulv både inn- og utvendig. Egnet underlag kan være betong, lettbetong, puss, gips, trefiber og PVC i tykkelser opp til 15 mm. Større tykkelser utføres i flere omganger. weber Maxfix Reparasjonsmasse kan også brukes til flissetting. Den kan lett formes, slipes og skrues/spikres.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet kartong på innplastet pall og under tørre forhold. Kartonger som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Alle flater må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett og lignende må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. Underlaget skal være svakt sugende. Sterkt sugende underlag må alltid forvannes.

Blanding

weber Maxfix blandes maskinelt i ca. 5 minutter med drill/visp eller for hånd med ca. 0,5 liter vann pr 1,25 kg kartong. Dette gir ca. 1,9 liter ferdig masse.

Blandingsforhold: 1 del vann og 4 deler weber Maxfix. Den skal ha en smidig konsistens.

Når massen har herdet, slipes den med sandpapir. For å få helt glatte overflater anbefales sandsparkling på reparerte flater innvendig, for eksempel før tapetsering med papirtapet.

Påføring

weber Maxfix påføres underlaget med en stålsparkel eller tilsvarende verktøy.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.