Weber QuickRep - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber QuickRep

Weber QuickRep
Weber QuickRep

Produktfordeler

  • Reparasjoner som krever hurtig tørketid
  • Produktet har mange bruksområder, fra fylling av sår til avretting av gulv
  • Tørketid ca 2 timer
  • Utvendig og innvendig bruk

Avretting, utjevning og reparasjon av små overflateskader eller hull på balkonger, terrasser, garasjer eller lignende.

Generelt

Produktbeskrivelse

Hurtigherdende håndappliserbar reparasjonsmørtel for reparasjon av små hull, ødelagt overflate på vegg og gulv. Produktet er også egnet for utbedring, avretting og utjevning av mindre områder på gulv.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Ytelseserklæring/DoP
DoP-FI-210006-010916

PR-nr. 603690

EGENSKAPER
Påføringstemperatur +5 til +25 °C. Optimalt +15 til +20 °C.
Forbruk ca 1,6 kg/mm/m2
Anbefalt tykkelse 0-30 mm (utfylling av hull opp til 50 mm)
Utvendig bruk Ja
Vannbehov ca 1,0-1,4 l/5 kg (20-28 % av tørr pulvervekt)
Fasthetsklasse C 30 (EN 13813)
Bøyestrekk klasse F 7 (EN 13813)
Bindemiddel Blanding av spesialsementer
Ballast/ D-maks Natursand og kalkstein 0- 0,3 mm
Brukstid ca 15 min ved + 20°C
Begynner å herde ca 30 minutt
Gangbar ca 1 time (+20 °C, 50 % RF)
Beleggbar ca 2 timer. Vanntilsetning 1.0-1.2 l/5 kg (+20 °C, 50 % RF)
Brannmotstand A2FL-s1 (NS-EN 13501-1)
Konsistens Tixotrop til flytende avhengig av vanntilsetning
Frostbestandig Ja
Farge Mørk grå
Støvredusert Ja
Produktsertifisering CE-merking

Leveringsform

5 kg plastsekk

Bruksområde

Avretting, utjevning og reparasjon av små overflateskader eller hull på balkonger, terrasser, garasjer eller lignende. Produktet kan også brukes på vertikale veggflater når det ønskes en hurtigherdende og hurtig tørkende reparasjonsmørtel. Sjikt tykkelse normal 0-30 mm, og opp til 50 mm tykkelse ved fylling av hull. Brukstemperatur min. +5°C.

Lagring

Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Egnet underlag er sterke og faste betonggulv. Produktet kan også brukes vegg til reparasjon av små hull eller skader. Alle betongflater som kommer i kontakt med mørtelen, må være rene for å oppnå god heft. Formolje, membranherder og eventuell impregnering eller maling, løse partikler, slam og støv, må fjernes med egnet rengjøringsmetode. For å oppnå best mulig heft, bør betongflaten være ru med eksponert fast betong uten sementhinne og fuktet med vann slik at den er svakt sugende. Eventuelt overskuddsvann må fjernes før påføring. Forvanning kan med fordel gjøres fra 24 timer før støpearbeidet starter, slik at overflate er matt fuktig når påføring starter.. Betongflater skal rengjøres grundig. Skadet betong eller belegg fjernes. Eksponert stål beskyttes med f.eks. korrosjonsbeskyttende maling/ slemming som f.eks: Weber Rep 05.

Blanding

En sekk (5 kg) mørtel blandes i ca. 1,0-1,4 liter rent vann (20-28% vann av tørt pulver). Ved å justere vanninnholdet kan konsistensen justeres fra en tixotrop pastakonsistens til en mer flytende masse. Blandes med drill. Mindre mengder kan også blandes forsiktig med hånden (med f.eks. en murerskje eller en firkantskje ). Blandes i ca. 5 minutter til det er en klumpfri homogen masse. Den ferdige massen kan brukes i ca. 15 min. En støvmaske skal brukes under blanding, og hansker skal brukes under alle stadier av arbeidet.

Påføring

Minste påføringstemperatur +5 °C. Underlaget bør være tørt når arbeidet starter. Ferdig overflate må beskyttes mot regn, frost, direkte sollys og vind i minst et døgn.

Påføring: Mørtelen påføres med en sparkel eller murerskje. Overflatefinish kan utføres ca 15 - 30 minutt etter at mørtelen er påført til en filset eller børstet struktur.

Tørketid: Overflaten tåler lett gangtrafikk etter ca 1 time, og kan overflatebehandles/belegges etter ca 2 timer. Kaldt og fuktig klima vil forlenge tørketiden.

Belegging: Ferdig avrettet gulvoverflate kan belegges med de fleste overflatebelegg, som f.eks: Keramiske fliser, naturstein, plastbasert eller tekstiltepper, vinyl og korkflis eller parkett.
Ferdig veggoverflate kan sandsparkles og males eller tapetseres etter ca 2 timer.

Observer
Fasthetsutvikling er langsom ved temperatur under 10° C. Ved lavere temperatur enn +5° C begynner herdeprosessen å stoppe opp. Mørtelen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 Mpa trykkfasthet.

Etterbehandling

Støpeflaten beskyttes umiddelbart etter at herdingen starter mot for tidlig uttørking, vanligvis 2-3 timer etter blanding. Flatene kan ettervannes de første døgnene ( 2-5 døgn ) eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympsperre påføres. Når produktet har tørket, kan det males med en egnet betong- eller fasademaling.

Vær oppmerksom på

Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte stål og profiler, bør overflaten beskyttes/ coates.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Verktøy rengjøres i vann når mørtelen er fersk. Herdet masse fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen.

Avfallshåndtering
Forpakning og restprodukt
Tom sekk sorteres som plastavfall.
Pulverform: Lagres tørt for senere bruk, alternativt under:
Vått produkt: La herde til fyllmasse.
Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.