weber REP 970 Fin flikksparkel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 970 Fin flikksparkel

weber REP 970 Fin flikksparkel
weber REP 970 Fin flikksparkel

Produktfordeler

  • Fin flikk- og overflatebehandling på betong
  • Til utvendig og innvendig bruk
  • 0-5 mm tykkelse

Frostbestandig, vanntett sparkel for betongoverflater.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber REP 970 er en frostbestandig, vanntett sparkel for betongoverflater. Gir meget god vedheft til underlaget.

Produktet kan brukes til poretetting og finsparkling av overflater. Kan også brukes til å utjevne små sår og skader i betongoverflaten. Produktet oppfyller 1504-3 Klasse R3 krav NS-EN standard. Produktet gir ekstra beskyttelse for armeringen ved å redusere fuktighet og karbondioksid inntrengning i underlaget.

Underlag

Betong.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-FI-230010-010713

PR-nummer: 86062

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2 kg/m2/mm
Påføringstemperatur > 3 oC
Anbefalt sjikttykkelse Ca. 0-5 mm
Utvendig bruk Ja
Innvendig bruk Ja
Brukstid Ca. 45 minutter ved +20 oC
Våt volumvekt Ca. 2000 kg/m3
Vannmengde 3,6-4 ltr/20 kg
Bindemiddel Portlandsement CEM II A 42,5 R og polymer
Tilslag Naturlig sand og kalkstein 0-0,6 mm
Vedheft etter 28 døgn > 1,5 MPa (EN 1542)
Trykkfasthet etter 28 dager > 25 MPa (EN 12190)
Brannklasse A2 (EN 13501-1)
Frostbestandig Ja
Karbonatiseringsbremsende Godkjent etter EN 13295
Kloridinnhold < 0,05% (SFS-EN 1015-1017)
Kapillær vannabsorpsjon ≤ 0,5 kg / (m2 * h0,5) (SFS-EN 13057)

 

Bruksområde

Poretetting, fylling av sprekker, sår og små skader på horisontale og vertikale betongoverflater. Eksponert stål og armering beskyttes først med weber Rep 05 Korrosjonsbeskytter.

Lagring

Lagringstiden er ca 12 måneder. Oppbevares tørt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal rengjøres før påføring. Alle overflater skal være fri for olje, fett, rust, sementslam, gamle løstsittende behandlinger og løse partikler. Sugende underlag forvannes. Det skal være lett sugende når første sjiktet weber Rep 970 påføres.

Blanding

En sekk med pulver (20 kg) tørrstoff blandes med 3,6-4,0 liter rent vann med eksempelvis drill og visp.
Blanding bør foregå ved å måle opp vannmengden. Begynn med litt mindre vann og tilsett pulver under blanding. Dette gir en forholdsvis stiv masse som kan stå i 5-10 min. Bland deretter opp igjen og tilsett resten av vannet. Ikke tilsett for mye vann.

Påføring

weber Rep 970 påføres ved å trekke på, kaste ut på overflaten eller sprøytes på med pumpe (maks 40 lm slange). Etter at massen er påført, trekkes den av og rettes med en rettholt eller glattsparkel. Overflaten kan børstes, kostes, glattsparkles og filses for å oppnå ønsket overflate. For tykkere lag utføres dette i flere omganger. Massen skal tørke mellom sjiktene.

Påføring bør aldri skje ved fare for regn eller frost de første dagene etter påføring. Produktet skal ikke benyttes ved temperatur under +3°C eller på overflater utsatt for sterk sol. Verktøy som benyttes under blanding og påføring kan rengjøres med vann før massen har begynt å tørke. Herdet masse har god vedheft og må fjernes mekanisk. Overflaten skal holdes fuktig de første 3 døgn.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber REP 970 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber REP 970 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

Disse opplysningene er veiledende, og da blant annet arbeidets utførelse og forholdene hvorunder produktene anvendes er utenfor vår kontroll, er vårt ansvar begrenset til kvaliteten på det leverte produkt.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.