weber wall plaster rapid - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber wall plaster rapid

Weber Veggsparkel 5-100

weber wall plaster rapid
weber wall plaster rapid

Produktfordeler

  • Allround sementbasert sparkel for reparasjoner og finpuss
  • Tixotrop
  • Hurtigtørkende
  • Tykkelse 5-100 mm

Hurtigtørkende puss- og reparasjonsmørtel for vegg og tak.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber wall plaster rapid er en hurtigtørkende og tixotrop mørtel basert på spesialsement, mineralske fyllstoffer og tilsetningsstoff. Kornstørrelse 0,5 mm. Produktets konsistens justeres med vanntilsetning ut fra tykkelse som skal påføres. Tørketid 1-3 døgn ut fra temperatur, vanntilsetning og tykkelse.

 

Underlag

Mineralske underlag som betong, lettbetong, sementbasert puss, Leca, tegl.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

Ytelseserklæring/DoP
DoP-SE_0270 004

PR-nummer: 85586

EGENSKAPER
Materialforbruk 1,3 kg pr. liter ferdig masse.
10 mm tykkelse = 13 kg/ m²
5 mm tykkelse = 6,5 kg/m²
1 mm tykkelse = 1,3 kg/ m²
Påføringstemperatur > +5 oC
Anbefalt tykkelse 5-100 mm
Bruksområde Utendørs: Ja, se avsnitt Bruksområde
Innendørs: Ja
Vannbehov Ca 4 liter vann /15 kg pulver
Trykkfasthet 28 døgn 4,0 MPa
Vedheft 0,5 MPa
Krymp 1 døgn 0,5 ‰
Bindemiddel Spesialsement
Tilslag Natursand 0-0,5 mm

Leveringsform

15 kg sekk

Bruksområde

weber wall plaster rapid benyttes til reparasjon av vegger og tak innendørs. Kan benyttes utendørs når overflaten overmales. Kan i tillegg brukes som finpuss av vegg og tak der det ønskes en veldig fin og jevn overflate. Materialet har en tixotrop konsistens som gjør den lett formbar og mulig å legge på i tykkere lag.

Lagring

Lagringstiden for sekker på innplastet pall er ca 12 måneder. Lagres tørt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, fett eller andre forurensninger som kan hindre god heft. Tørre og sugende underlag primes med weber Mørteltilsetning eller weber.floor 4716 Primer fortynnet 1:3. Underlagets temperatur skal være minimum. +5°C. Beste resultat oppnås ved temperaturer fra +10°C - +25°C.

Blanding

Blandes maskinelt med drill og visp i minimum 2 minutter. Materialet blandes med ca 4 ltr vann til 15 kg pulver til en klumpfri konsistens. For tykkere sjikt benyttes en noe stivere konsistens. Brukstid ca 45 min. etter blanding. Masse som har begynt å størkne skal ikke blandes opp med mer vann.

Påføring

Mørtelen påføres underlaget med tradisjonelt egnet murerverktøy. Når mørtelen har satt seg noe, bearbeides overflaten til ønsket struktur med for eksempel brettskuring eller filsing. Tidspunkt for bearbeiding avhenger av temperatur og tykkelse. Temperaturen i underlag/ område bør ikke være under +5°C.

Etterbehandling

Innendørs kan overflaten stå ubehandlet, eventuelt behandles med membran, flislegging eller maling.
Utendørs skal overflaten overmales. Produktet anbefales brukt i lite fuktutsatte områder utendørs.
Tidspunkt for overflatebehandling: Se informasjon om maks RF % og fasthet i aktuelt datablad for ønsket produkt til overflatebehandling.

Vær oppmerksom på

Ved lave temperaturer forlenges herde og tørketiden betraktelig. Ved arbeid i lav temperatur bør det gjøres tiltak ved oppvarming av massen, underlaget og området det skal arbeides i.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.