webervetonit 4400 reparasjonssparkel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit 4400 reparasjonssparkel

webervetonit 4400 reparasjonssparkel
webervetonit 4400 reparasjonssparkel

Produktfordeler

  • Hurtigtørkende sparkel
  • Tykkelse 0 – 30 (maks 50 mm i små områder)
  • Ute og inne
  • Konsistens stiv til nesten flytende avhengig av vannmengde

Hurtigherdende sparkelmasse til sparkling av fall ute/inne.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Vetonit 4400 er en fin- og byggsparkel med pastakonsistens. Til sparkling av fall ute/inne 0-30 mm, lokalt 50 mm.

Flikk av staghull, sår og kanter på vegger og tak av betong.

Produktets konsistens kan varieres med vanntilsetningen. Kornstørrelse < 0,5 mm. Hurtig tørkende.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 94085

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 1,6 kg/m2 og mm tykkelse
Påføringstemperatur Underlag 10-25oC
Luft 10-30oC
Tørketid Gangbar: Etter 1-3 timer.
Herdetid: Etter 2-12 timer (delbelastning)
Herdetid: Etter belegning (full belastning)
Minimum tykkelse 1 mm
Maksimum tykkelse 50 mm
Anbefalt tykkelse 3-30 mm
Vannbehov 5,5-7,0 l/25 kg
Brukstid 15-20 minutter v/20ºC
Frostbestandighet Ja
Trykkfasthet 28 døgn: > 30 MPa EN 138922
Bøyestrekkfasthet 28 døgn: > 7 MPa EN 138922
Farge Grå

 

Bruksområde

weber Vetonit 4400 kan legges på forskjellige underlag i boliger og forretningsbygg og danner et bærbart underlag for alle gangbare gulvbelegg. Massen er spesielt tilpasset sparkling av fall og mindre betongreparasjoner. Kan benyttes til innstøping av av vamekabel. Kan benyttes inn- og utvendig.

Tørke-/herdetid

TØRKETID FØR BELEGG
Fra 2 timer med vanntilførsel fra 5,5 l pr. sekk og 12 timer med vanntilførsel fra 7,0 l. pr. sekk (20oC). Belegningsklar: Parkett/laminat etter 7 dager ved 20oC og 65 % luftfuktighet.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget må være fast, tørr og fri for støv og urenheter (støv og urenheter kan fjernes med en støvsuger). Alle stoffer som hindrer god heft til grunnflaten kan fjernes med sliping, freses, blastring eller sandblåsing. Glatte flater må rues opp. Overflaten må ha en overflatestyrke minst 1,0 MPa. Det anfebales at den forbehandlede overflaten primes med weber.floor 4716 Primer eller med weber.floor 4710N Epoxyprimer og sandavstrøingstrøing eller det limes vått i vått med weber Epoxylim. Ved sterkt sugende flater må det eventuelt primes to ganger.

Blanding

Ved manuell blanding må det blandes i 1 til 2 minutter med egnet blandeverktøy. Massen blir tilsatt ca. 5,5-7,0 l. vann pr. 25 kg sekk til egnet konsistensen. Ved for mye vann reduseres fasthet og faren for rissdannelser øker.

BLANDEUTSTYR
Saktegående drill/visp.

Påføring

weber Vetonit 4400 er best egnet til små flater og kan tømmes på eller sparkles. Massen blir trukket på med et pussebrett og glattet.

TOPPBELEGG
For å reduserer faren for frostskader i underbetong, anbefales å legge et toppbelegg på hele flaten. Dersom det velges epoksy anbefales weber.floor 4710N Epoxyprimer og 1-2 strøk weber.floor 4740N Epoxycoating. Tid før belegg: Se under Praktiske råd.

Etterbehandling

Ferske flater må beskyttes mot trekk, direkte sole- og varmeinnvirkning. Når flaten er belegningsklar (ved større tykkelser) må den beskyttes mot uttørking. Inne- og gulvtemperaturen ved bearbeidingen bør være minst 10oC i en uke.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.