Injeksjon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Injeksjon (4)

Injeksjons av riss i betong for vanntetting og oppretting av betongens monolitiske egenskaper og injeksjon og forankring av spennkabler og wire-systemer.

weber Injeksjonsepoxy

weber Injeksjonsepoxy

Lavviskøs, løsningsmiddelfri injeksjonsepoxy

Sammenlign Fjern sammenligner

weber Epoxy SI-2 Epoxy Injection - Slow

weber Epoxy SI-2 Epoxy Injection - Slow

Epoxy SI-2 Epoxy Injection – Slow is a two component, solvent free epoxy injection grout.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber V-ga

Weber V-ga

Tilsetningsstoff til sement som gir spesielt egnet masse for injisering av spennkabler.

Sammenlign Fjern sammenligner

weber Lade grout

weber Lade grout

Tørrmørtel for injisering av spennkabler.

Sammenlign Fjern sammenligner