weber Epoxylim - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Epoxylim

weber Epoxylim
weber Epoxylim

Produktfordeler

  • Meget god heft
  • Lang åpentid
  • Løsningsmiddelfritt

Epoxylim for liming av betong og stål.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Epoxylim er et to-komponent, løsningsmiddelfritt lim/heftbrosystem basert på epoksyharpiks herdet med en polyamin. weber Epoxylim har lang åpentid også ved høye temperaturer (over 25oC). weber Epoxylim har meget høy heftfasthet til de fleste underlag som betong/andre sementbaserte eller mineralske materialer, stål m.m. dersom riktig forbehandlingsmetode følges. Ved liming av fersk, uherdet betong til gammel, herdet betong vil styrken i limfugen langt overgå fasthetsegenskapene til en normal konstruksjonsbetong. weber Epoxylim har meget god kjemikalieresistens, er vannfast, virker korrosjonsbeskyttende og hefter godt også til fuktige (sugende) underlag.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer
Komponent A: 86052
Komponent B: 86053

EGENSKAPER
Materialforbruk Avhengig av underlag 0,5-1,5 kg/m²
Påføringstemperatur +5 - +40oC
Åpentid v/20oC: ca. 2 timer
v/10oC: ca. 4 timer
v/5oC: ca. 8 timer
Brukstid v/20oC: ca. 80 min.
v/10oC: ca. 160 min.
v/5oC: ca. 320 min.
Densitet 1,53 kg/dm³
Fysiske egenskaper Brannklasse: Ikke brannfarlig
Emodul: ca. 6000 MPa
Trykkfasthet 90 MPa
Farge Komponent A: gråhvit
Komponent B: klar, transparent
Heft 4,0 MPa Heftfasthet til betong

Bruksområde

weber Epoxylim er beregnet brukt for konstruktiv liming av betong, eventuelt betong til andre sementbaserte eller mineralske materialer, stål m.m. Fersk, uherdet betong kan limes (”sveises”) til herdet betong slik at det oppnås en monolittisk konstruksjon.

Passer for:
• Reparasjon/liming av betong
• Forankring av armeringsstål
• Forankring av bolter m.m.
• Påstøp ny til gammel betong
• Betong/puss til jern eller stål
• Støpeskjøter, ny til herdet betong

weber Epoxylim bør ikke brukes dersom permanent temperatur forventes å være over 50oC.

Lagring

24 måneder ved tørr og frostfri lagring og uåpnet emballasje.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, rent og fettfritt. Horisontale flater må være fri for overflatevann. Tørre kontaktflater gir sikrest heft. I tvilstilfelle kontaktes leverandøren.

BETONG
Ved liming av betong/betongprodukter må slam, sementhud og betong med dårlig fasthet alltid fjernes fra kontaktflatene. Ved mindre lim- og reparasjonsarbeider utføres dette med meisel, vinkelsliper, stålbørste eller lignende. Støv og betongrester fjernes fullstendig med grundig etterfølgende kosting og støvsuging. For større arbeider som liming og fersk støp til gammel herdet betong (puss/påstøp) renses den uherdede betongflaten enten med betongfrese- eller slyngrensemaskin som i tillegg til fjerning av dårlig betong også vil frilegge tilslaget og dermed gi grunnlag for optimal forankring i heftsonen. Støv og betongrester fjernes fullstendig med grundig etterfølgende kosting og støvsuging.

NB! Betong/betongprodukter infisert med olje, fett eller andre kjemiske forurensninger renses først kjemisk eller mekanisk.

STÅL
Ved liming av stål, eventuelt andre metaller, fjernes all rust og korrosjon med grundig stålbørsting, sliping eller sandblåsing. Stål rengjort til SA 2,5 gir sikrest heft.

Blanding

Materialene bør ha en temperatur før blanding på minimum 10oC.
Komponent B (herder) tilsettes og blandes godt (3-4 minutter) i Komponent A (harpiks).
Vekt: Komponent A/Komponent B 100:10

NB! Blanding foretas umiddelbart før bruk ved hjelp av mekanisk blanding – for eksempel drill påmontert røreverk.

Påføring

weber Epoxylim påføres kontaktflatene jevnt og fyldig med kost, eventuelt med en korthåret rull. Ved forankring av bolter etc. helles weber Epoxylim ned i borehullet. Deretter føres forankringsjernene ned slik at overskuddsmassen presses ut og danner et limsjikt på den større kontaktflaten.

NB! Utstøping med fersk betong foretas mens kontaktflaten er klebrig (åpen tid). Hvis dette ikke kan gjennomføres må limsjiktet sandavstrøs før det er tørt og nytt limsjikt påføres flaten.

Praktiske råd

Verktøy rengjøres med tynner (lynol/aceton).

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber Epoxylim inneholder epoksyharpiks. Vær oppmerksom på epoksyallergi for ømfintlige personer. wWeber Epoxylim inneholder ingen skadelige løsningsmidler. Giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.