weber Krympsperre - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Krympsperre

weber Krympsperre
weber Krympsperre

Produktfordeler

  • Hindrer rask uttørking av betong
  • Påføres avbundet betong
  • Påvirker ikke etterfølgende behandlinger

Væske for beskyttelse mot uttørking av betong.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Krympsperre er en væske for etterbehandling av betong. Den forsinker effektivt betongens uttørkning og motvirker tendenser til kantreisning og sprekkdannelse. weber Krympsperre er en helsyntetisk, vannløselig væske på polyetylenglykolbasis

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 85981

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 0,1 l/m2
Densitet 1120 kg/m3
Viskositet Flytende
Konsistens Væske
Farge Fargeløs

 

Bruksområde

weber Krympsperre fungerer like bra på vertikale som på horisontale flater og påvirker ikke etterfølgende behandlinger som maling, sparkling, liming m.m. Den suges inn i betongens overflate uten å misfarge og uten å etterlate noen film. weber Krympsperre påføres så snart som mulig etter at betongen har bundet av, vanligvis dagen etter støping. Hvis betongen er høyfast med lavt vann-sementtall, anbefales etterbehandling med vann/plastfolie de første 2-3 døgnene før weber Krympsperre påføres for å få optimal effekt.

Lagring

Minimum 2 år i uåpnet emballasje.

Utførelse

Forbehandling av underlag

weber Krympsperre påføres betongen dagen etter støping eller når betongen har nådd en normal ett-døgnsfasthet. weber Krympsperre skal ikke tynnes. Ved høy betongfasthet og lavt v/c-tall, ved risiko for rask uttørking grunnet solvarme, vind etc, atbefales vanning og tildekking med plast de første kritiske døgnene. Når vanningen er avsluttet, plasten fjernet og forskalinga revet, påføres weber Krympsperre.

Blanding

Weber Krympsperre er klar til bruk og trenger ikke blandes eller fortynnes.

Påføring

Bruk gumminal, rulle eller børste. Weber Krympsperre kan også sprøytes. Bruk da flatstrålemunnstykke.

weber Krympsperre helles ut på betongen og fordeles med gumminal, rull eller børste, avhengig av overflatens struktur. Ved grov overflate og vertikale eller store overflater, kan weber Krympsperre med fordel sprøytes med trykksprøyte (minimum 2 kg/cm²) utstyrt med flatstrålemunnstykke.

weber Krympsperre må aldri påføres en uavbunden betongflate. Ved eventuelle uklarheter om bruk, kontakt Saint-Gobain Byggevarer AS.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

weber Krympsperre inneholder ingen helseskadelige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.