weber EXM FR - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber EXM FR

weber EXM FR
weber EXM FR

Produktfordeler

  • Smøring av pumpeslanger
  • Lettflytende
  • Pumpbar pasta

Masse for smøring av pumpeutstyr før pumping med Weber EXM OS.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber EXM FR er en sementbasert masse til smøring av pumpeslanger og utstyr før pumping med mørtelen weber EXM OS. Mørtelen skal kun blandes med vann for å få en lettflytende og pumpbar pasta. Produktet er basert på samme bindemiddel som weber EXM OS, en lavalkali og sulfatresistent sement

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 320316

EGENSKAPER
Materialforbruk En 25 kg sekk Weber EXM FR gir ca. 13 liter ferdig masse.
Påføringstemperatur > +2oC
Vannbehov Ca. 8 liter/25 kg sekk
Ca. 32 %
Bindemiddel Portlandsement
Begynner å herde Ca. 7 timer ved +20oC
Brukstid Ca. 45 minutter

Bruksområde

Anbefales for mørtelpumping med weber EXM OS for å gjøre oppstart av pumpingen lettere. Produktet smører slanger og gjør arbeidet med pumping av weber EXM OS smidigere og lettere.

Anbefalt brukstemperatur enn +2 - +30oC.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Blanding

En 25 kg sekk weber EXM FR helles i et kar med ca. 8 liter ( ca. 32 %) vann og blandes maskinelt i 3-5 minutter enten med saktegående drill med egnet mørtelvisp, eller med en mørtel/betongblander til en lettflytende pasta fri for klumper. Det er viktig at det ikke piskes luft inn i massen.

Påføring

Temperaturen må være minst +2oC både konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10oC.

Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres før utstøping.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.