Radontetting - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Radontetting (6)

Weber Radonsystem er et komplett system for tetting mot radon fra grunnen. Det er et effektiv system laget for norske forhold.

Weber Radon Tettemasse

Weber Radon Tettemasse

Flytende pastøs, tiksotropisk masse av polybuten til tetting av Weber Radonsperre.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Radonsperre

Weber Radonsperre

Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. System..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Radon Skjøtetape

Weber Radon Skjøtetape

Dobbeltsidig selvklebende tape som benyttes til tetting av skjøter og gjennomføringer på Weber Radonsperre.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Radon Multitape

Weber Radon Multitape

Benyttes til tetting av overlappende skjøter og ved gjennomføringer på Weber Radonsperre.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Radonsperre festeplugg

Weber Radonsperre festeplugg

Benyttes til å holde radonsperre fast til isolasjonslaget slik at den ikke kan løfte seg ved vindkast, eller kun for å..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Radonbrønn

Weber Radonbrønn

Brønnsystem som enkelt kan aktiveres for å trekke radonholdig gass ut av grunnen. Fungerer godt i løs Leca.

Sammenlign Fjern sammenligner