Weber Radon Skjøtetape - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Radon Skjøtetape

Weber Radon Skjøtetape
Weber Radon Skjøtetape

Produktfordeler

  • Optimalisert for nordiske forhold
  • Svært god vedheft til de fleste typer materialer
  • Meget tøyelig
  • God UV-stabilitet

Dobbeltsidig selvklebende tape som benyttes til tetting av skjøter og gjennomføringer på Weber Radonsperre.

Generelt

Produktbeskrivelse

Dobbeltsidig butylbasert tape beregnet for skjøting av Weber Radonsperre. Skjøtetapen er aldringsbestandig og holder seg fleksibel uten å herde. I tillegg har den svært god heft i et bredt temperaturområde og i våte miljøer. Tapen danner en sterk og gasstett barriere der radonsperren skjøtes.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Forbruk Ca 0,4 - 0,5 lm pr m2 totalareal
Temperaturbestandighet -30 oC til +90 oC
Densitet 1,1 g/cm3
Vanndampsmotstand 0,13 g/m2/24 timer/ mm
Mål 25 mm x 22,5 lm
Material Butyl
Brukstemperatur -30 oC til + 45 oC
Emballasje 22,5 lm rull, 12 ruller pr eske, 30 esker pr pall

Bruksområde

Weber Skjøtetape benyttes ved tetting av skjøter og gjennomføringer i Weber Radonsperre. Tapen kan også brukes til andre tettinger på tak, fasader, biler og fuger i byggverk.

Lagring

Minimum 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret liggende, tørt, kjølig og mørkt.

Utførelse

Utførelse

For optimalt tetthet og tidsforbruk anbefales det å følge leggeanvisningen Weber Radonsikring av bygg, samt film som du finner på www.weber-norge.no. Underlaget må være rent, fritt for frost, olje, støv og andre forurensende partikler.

Ved eventuell rengjøring av radonsperren, anbefales propan-2-ol (IPA). Vi anbefaler å lagre Skjøtetapen varmt før påføring for best mulig limeffekt.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Tapen består av en butylblanding med uorganisk fyllstoff, myknere og flytmodifiserende stoffer. Produktet er beskyttet av plastfolie.

Miljøanvisninger

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.