Weber Radon Tettemasse - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Radon Tettemasse

Weber Radon Tettemasse
Weber Radon Tettemasse

Produktfordeler

  • Svært god vedheft til de fleste typer materialer
  • Ikke-herdende
  • Temperaturbestandig

Flytende pastøs, tiksotropisk masse av polybuten til tetting av Weber Radonsperre.

Generelt

Produktbeskrivelse

Tettemasse bestående av plastisk polybuten. Benyttes til fuging av rørgjennomføringer og skjøting av Weber Radonsperre. Tettemassen er aldringsbestandig og holder seg fleksibel uten å herde. I tillegg har den svært god heft i et bredt temperaturområde og i våte miljøer. Tettemassen danner en fukt- og gasstett barriere.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

 

EGENSKAPER
Forbruk 1 stk 310 ml tube rekker til ca 16,5 m2 av totalareal for Radonsperre
1 stk 600 ml pølse rekker til ca 32 m2 av totalareal for Radonsperre
Fugelengde pr 310 ml patron ca
    12,5 lm ved 5x5 mm fuge
    3,2 lm ved 10x10 mm fuge
Temperaturbestandighet -30 oC til +80 oC
Densitet 1,7 g/cm3
Fugebredde 5 - 20 mm
Skinndannelse Etter ca 15 min (20°C/65% RF)
Material Polybuten
Brukstemperatur -30 oC til +45 oC
Farge Sort
Emballasje 310 ml patron, 12 stk pr eske, 128 esker pr pall
600 ml pølse, 12 stk pr eske, 66 esker pr pall

Bruksområde

Weber Radon Tettemasse benyttes ved tetting av Weber Radonsperre i overlappende skjøter og ved gjennomføringer. Tettemassen kan også brukes til skjøter og fuger med maks 7% bevegelse, til fuger i glass/drivhus, bygningsfuger og kan overmales når den er tørket.

Lagring

Holdbar inntil 24 måneder fra produksjonsdato. Må oppbevares i uskadet og uåpnet emballasje. Skal oppbevares frostfritt, tørt, kjølig og mørkt. Sjekk at produktet hefter godt før bruk.

Utførelse

Utførelse

For optimalt tetthet og tidsforbruk anbefales det å følge leggeanvisningen Weber Radonsikring av bygg, samt film som du finner på www.weber-norge.no. Underlaget må være rent, fritt for frost, olje, støv og andre forurensende partikler.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.