Weber Radonbrønn - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Radonbrønn

Weber Radonbrønn
Weber Radonbrønn

Produktfordeler

  • Rask og enkel å montere
  • Gasstett tilkoblingspunkt kan kobles direkte til radonbrønnen
  • Flere radonbrønner kan kobles samme i serie for å dekke store områder
  • Passer til 110 mm faste rør eller 100 mm korrugerte rør

Brønnsystem som enkelt kan aktiveres for å trekke radonholdig gass ut av grunnen. Fungerer godt i løs Leca.

Generelt

Produktbeskrivelse

Solid radonbrønn i polypropylen med 5 stk. tilkoblingspunkter tilpasset et variert bruksområde. Radonbrønnen kan kobles direkte til medfølgende gasstett gulvgjennomføring eller til standard 110 mm plastrør. Ved behov kan flere radonbrønner kobles sammen. Under normale forhold beregnes en dekkevne opp til 200 m². Dekkevne avhenger av permeabiliteten i drenssjiktet samt tetthet rundt byggets ytre veggfundamenter og viftemodul.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

 

EGENSKAPER
Forbruk 1 brønn er beregnet for å klare opp til ca 200 m2 grunnflate
Vekt 1,35 kg
Densitet 0,936 g/cm3
Tensile stress at yield (ISO 527-1, -2) 18 Mpa
 
Tensile stress at break (ISO 527-1, -2) 8 Mpa
 
Mål (b x l x h) 420 x 420 mm x 150mm (bxhxl)
Material PE
Emballasje 1 stk pr eske inklusiv 28 cm oppstikk rør av 110 mm med tett ende. 36 esker pr pall

Bruksområde

Weber Radonbrønn kan benyttes i alle type bygg for å kunne trekke ut radonholdig gass eller andre farlige gasser som kan oppstå i byggegrunnen. Weber Radonbrønn bør plasseres så nærme senter av byggets gulvkonstruksjon som mulig.

Lagring

Minimum 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret tørt, kjølig og mørkt.

Utførelse

Utførelse

Radonbrønnen utgjør systemets sugepunkt og bør derfor aldri plasseres nærmere enn 2 m fra yttervegg eller under grunnvannstand. For optimal effekt anbefales det at radonbrønnen plasseres nærmest mulig senter av gulvkonstruksjonen.

Tilkoblingspunktet kan føres ut mot yttervegg (sidemontering), eller opp i veggkonstruksjon (toppmontering). Det er viktig at tilkoblingspunktet plasseres slik at man enkel kan aktivere systemet dersom det blir nødvendig. Valg av plassering bør derfor ta hensyn til følgende:

• Mulighet for at radonholdig jordluft føres tilbake inn i bygningen
• Kondens på innbygde rør som følge av kald jordluft
• Lyd fra vifte
• Isdannelse ved yttervegg eller tak som følge av fuktig jordluft

Se for øvrig leggeanvisningen Weber Radonsikring av bygg, samt film på www.weber-norge.no

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.