Weber Radonsperre festeplugg - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Radonsperre festeplugg

Weber Radonsperre festeplugg
Weber Radonsperre festeplugg

Produktfordeler

  • Meget god heft i harde isolasjonsplater
  • Gjør arbeidet med å legge radonsperre lettere
  • Fester radonsperren godt til betong (benytt 10 mm bor)

Benyttes til å holde radonsperre fast til isolasjonslaget slik at den ikke kan løfte seg ved vindkast, eller kun for å holde sperre ned mot underlaget.

Generelt

Produktbeskrivelse

Festeplugg av polypropylen beregnet for fastmontering av Weber Radonsperre. Fastmonteringen låser radonsperren mot underlaget dersom arbeidsplassen er utsatt for vind. Festepluggen benyttes også til å feste radonsperren inn mot kanter og hjørner. Etter montering forsegles festepluggen enkelt med Weber Radon Multitape. Produktet har høy stivhet og god motstand mot mekanisk påkjenning selv i kaldt klima.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

 

EGENSKAPER
Materialforbruk 2 til 3 plugger pr lm skjøt avhengig av vindforhold. Ca. 0,2 stk pr m2 (normalt bygg)
Brukstemperatur -30 oC til +45 oC
Densitet 0,96 g/cm3
Elastisitet, ISO 527 7 %
Shore hardness ( shore D) ISO 868 61
Maks temperatur, ISO 306 74 oC
Emballasje 20 stk pr. pose, 15 poser pr. eske

Bruksområde

Festing av Weber Radonsperre til underlag av isolasjonsplater av eps, xps og harde markplater av mineralull. Kan også benyttes til å feste radonsperren til betongelementer (benytt 10 mm bor).

Lagring

Minimum 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje, lagret tørt, kjølig og mørkt.

Utførelse

Utførelse

Press festepluggen ned i underlaget. Bruk hammer ved behov. For å feste pluggen i betong må det på forhånd borres hull med 10 mm bor. Etter montering forsegles festepluggen enkelt med Weber Radon Multitape.

Se for øvrig leggeanvisningen Weber Radonsikring av bygg, samt film på www.weber-norge.no

Sikkerhet/miljø

Miljøanvisninger

Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Radonmembran sorteres som plastbaserte materialer på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energigjenvinnes. Butyltapen sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Ikke tørr tettemasse er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Tørr tettemasse sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.