weber REP 05 Betoheft - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 05 Betoheft

weber REP 05 Betoheft
weber REP 05 Betoheft

Produktfordeler

  • Gir god heft mot betongunderlag
  • Korrosjonsbeskyttende utenpå renset armering
  • Sementbasert

Heftforbedrende, korrosjonsbeskyttende mørtel.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Rep 05 Betoheft er en polymermodifisert heftbro/korrosjonsbeskyttelse for betong, metalloverflater og armeringsstål og pålegges før for eksempel weber Rep 25 Reparasjonsmørtel eller weber Rep 45 Reparasjonsmørtel. Den blandes med vann for å få en masse som gir både heft og korrosjonsbeskyttelse. weber Rep 05 Betoheft kan også benyttes som betonglim ved påstøp av betong eller mørtler.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0087

PR-nummer: 85868

EGENSKAPER
Materialforbruk 2-4 kg pr. m² og tykkelse (2-3 mm).
Tilsetningsstoff Plastdispersjon
Anbefalt tykkelse Ca. 2 mm
Vannbehov Ca. 25-30 %
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-0,5 mm
Begynner å herde Ca. 45 minutter
Brukstid Ca. 30 minutter
Vanntett Ja
Luftinnhold 2-3 %
Frostbestandighet Meget god

 

Bruksområde

weber Rep 05 Betoheft benyttes ved reparasjon av betong, både utendørs og innendørs. weber Rep 05 Betoheft påføres rengjort armeringsstål for å beskytte disse mot korrosjon samt til å bygge opp en heftbro mellom den gamle betongen og reparasjonsmørtelen. Benyttes også ved legging av mørtel mot en stålkonstruksjon.

weber Rep 05 Betoheft inngår i Webers system for betongreparasjoner.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

1. Løse, porøse og fete forurensninger som oppsprekket betong, formolje og maling fjernes med sandblåsing, stålbørste, prikkhammer, høytrykksspyler eller andre metoder. Glatte og slette overflater rubbes opp. For betong med armeringsstål skal karbonatisert betong fjernes. Karbonatiseringen kontrolleres med å påføre en fenolfthaleinløsning. Hvis betongen blir kraftig rødfarget er den ikke karbonatisert.

2. Armeringsstål rengjøres mekanisk, og betongrester og rust fjernes med stålbørste eller sandblåsing. All korrosjon på stål skal fjernes før weber Rep 05 Betoheft påføres.

3. På den blottlagte betongoverflaten skal det ikke forekomme sprekker, støv eller dårlig betong. Rengjøringen bør utføres med forsiktighet slik at ingen nye skader oppstår. Kantene mellom reparasjonsområde og uskadet overflate bør ikke gå ned mot null. Kantene skal hvis mulig gjøres vinkelrette.

Blanding

Blandes maskinelt (bormaskin med visp) i ca. 4 minutter med ca. 2,5 liter vann/10 kg weber Rep 05 Betoheft, som gir ca. 5 liter bruksklar lettflytende slemmemasse. Bland pulveret i vannet. Maksimalt vanninnhold er 3 liter pr. 10 kg.

Påføring

1. weber Rep 05 Betoheft påføres i tykkelse ca. 1-2 mm. Underlaget skal være fuktig, men likevel svakt sugende. Påføringen gjøres med pensel slik at både armeringsstål og betongoverflate blir helt dekket.

2. Reparasjonsmørtelen påføres når weber Rep 05 Betoheft har begynt å stivne, men ikke herdet fullstendig (vått i vått). Mørtelen påføres med egnet verktøy og bygges opp til ønsket tykkelse. Ved bruk av tykkere lag påføres neste sjikt når det første har herdet. Unngå for rask uttørking.

NB! Ved lavere temperaturer enn +5°C stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Etterbehandling

Unngå rask uttørking pga sol, vind, varmestråling etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt noen døgns ettervanning. Deretter bør ytterflatene behandles med weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker. Hvis det er visuelle krav påføres til slutt maling beregnet for betong. Sluttbehandling kan også gjøres med weber Rep 990 (fleksibel slemmemasse).

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.