weber REP 930 Anleggsbetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 930 Anleggsbetong

weber REP 930 Anleggsbetong
weber REP 930 Anleggsbetong

Produktfordeler

  • For tynne påstøper 10-50 mm
  • Høy styrke
  • God fasthet/bestandighet
  • For innvendig og utvendig bruk

Reparasjonsmørtel til tynne påstøper.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber REP 930 Anleggsbetong er en tørrbetong basert på lavalkali og sulfatbestandig sement. Blandes kun med vann for å få en bruksklar betongmasse. I herdet tilstand har den høy fasthet og  meget god frost- og kjemikaliebestandighet.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0072

PR-nummer: 86061

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 20 kg pr. m² og 10 mm tykkelse 1 sekk (25 kg) gir ca. 13 liter ferdig betong.
Påføringstemperatur > 5oC
Anbefalt tykkelse 10-50 mm
Vannbehov Ca. 8,5%
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-4 mm
Begynner å herde Ca. 6 timer
Brukstid Ca. 30 min.
Luftinnhold Ca. 5-8%
Frostbestandighet Ja SS 13 72 44
Frostbestandighet Meget god
Trykkfasthet 28 døgn: 50 MPa

Bruksområde

weber REP 930 Anleggsbetong benyttes ved støpearbeider og betongrehabilitering både innendørs og utendørs der det er bruk for en meget høyfast og bestandig betong. F. eks. konstruksjoner som utsettes for frost i forbindelse med salting, betongkonstruksjoner utsatt for kjemiske angrep og gulvutsatt for hard slitasje. weber REP 930 anleggsbetong anbefales i støpetykkelser 10-50 mm.

ANVENDELSE
• Konstruksjoner utsatt for frysing i forbindelse med salting.
• Balkonger, trapper, garasjegulv og lasteramper.
• Betong i havnekonstruksjoner og brygger.
• Reparasjon av broer.
• Reparasjon av konstruksjoner utsatt for kjemiske angrep.
• Konstruksjoner hvor det ønskes høy trykkfasthet.
• Betonggulv utsatt for meget høy slitasje.
• Forsterkning av svake betongkonstruksjoner.

Legges weber REP 930 Anleggsbetong med heft mot eksisterende betong bør denne være av minimum B30 kvalitet. weber REP 930 Anleggsbetong inngår i Webers system for reparasjon og beskyttelse av betong.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Løse, porøse og fete forurensninger, oppsprekket betong, formolje og maling fjernes med sandblåsing, stålbørste, prikkhammer, høytrykksspyler eller andre metoder. Glatte og slette overflater rubbes opp. For betong med armeringsstål skal karbonatisert betong fjernes. Karbonatiseringen kontrolleres med å påføre en fenolfthalein-løsning. Hvis betongen blir kraftig rødfarget er den ikke karbonatisert. Armeringsstål rengjøres mekanisk og betongrester og rust fjernes med stålbørste eller sandblåsing. På den blottlagte betongoverflaten skal det ikke forekomme sprekker, støv eller dårlig betong. Rengjøringen bør utføres med forsiktighet slik at ingen nye skader oppstår.

Kantene mellom reparasjonsområde og uskadet overflate bør ikke gå ned mot null. Underlaget forvannes så det blir svakt sugende og det anbefales at det grunnes med weber REP 05 Heftbro. Denne pensles på og arbeides grundig inn i underlaget. weber REP 930 Anleggsbetong kan også limes med weber Epoxylim. Brukes weber REP 05 Heftbro eller weber Epoxylim legges betongen vått i vått med limet. Utfør ikke reparasjoner hvis temperaturer under +5oC kan forventes de nærmeste 24 timene.

Blanding

Blandes maskinelt (bormaskin med visp eller tvangsblander) i ca. 5 minutter med ca. 2,1 liter vann/25 kg weber REP 930 anleggsbetong. Dette gir ca. 13 liter bruksklar betong. Bland pulveret i vannet. Blandes ikke betongen maskinelt kan bl.a. frostbestandigheten påvirkes negativt.

Påføring

Tilpass formen omkring støpestedet. I de tilfeller der grunning/lim brukes, påfør dette i henhold til beskrivelsen. Fyll deretter formen. Ved større tykkelser bør det komprimeres for hver 30 cm. Benytt en slank vibratorstav og stikk den ned med korte avstander. Beskytt umiddelbart mot rask uttørking.

NB! Ved lavere temperaturer enn +5oC stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Etterbehandling

Unngå rask uttørking pga. sol, vind, varmestråling, etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt noen døgns ettervanning. Deretter bør flatene behandles med Weber Krympsperre for å minske risikoen for sprekker.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.