weber REP 990 Fleksibel slemmemasse - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber REP 990 Fleksibel slemmemasse

weber REP 990 Fleksibel slemmemasse
weber REP 990 Fleksibel slemmemasse

Produktfordeler

  • Beskyttelse og overflatebehandling av betong- og stålflater
  • Tetting av tynne sprekker, elastisk også ved temperaturer under frysepunktet
  • Impregnering
  • Tetter smale sprekker ved temperaturer helt ned til -20°C
  • Klorid og Karbonatiseringsbremsende

Benyttes som beskyttelse på broer, balkonger og terrasser for å hindre karbonatisering og inntrengning av vann og salter.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Rep 990 er en lysegrå to-komponent elastisk sement/polymerbasert slemmemasse. Produktet leveres med en pulverdel, komponent A og en væskedel komponent B. weber Rep 990 har høy elastisitet ved temperaturer ned til -20 oC og har gode sprekkoverbyggende egenskaper. Rep 990 er vanntett, men diffusjonsåpen og har høy motstand mot CO2 inntrengning (karbonatiseringsbremsende).

Underlag

Betong, stål.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-SE-0269

PR-nummer
Komp. A: 86064. Komp. B er ikke merkepliktig.

CE-merket etter EN 1504-2 Overflatebehandling av betong
Beskyttelse mot inntrenging (1:3)/ Fuktkontroll (2:2)/ Minskning av betongens elektriske ledningsevne (8:2)
Slemming for porefylling og tettende slemming
Frostbestandig
Kan sprøytes.

EGENSKAPER
Materialforbruk og emballasje Komponent A 25 kg + Komponent B 8,5 liter, gir ca 20 liter ferdig masse.
Ferdig sjikt, 3-5 kg/m2 beregnet på Komponent A.
Påføringstemperatur > +5 o
Anbefalt sjikttykkelse Ca. 2 mm (maks 3 mm)
For utvendig bruk Ja
Diffusjonsåpenhet S d < 5 m
Brukstid Ca. 1 time ved +20 oC
Våt volumvekt Ca. 1800 kg/m3
Vanntetthet Høy. Bedre enn for høyverdig betong.
Frostbestandighet Ja. SS137244
Heftstyrke til betong >1,0 MPa
CO2 -permeabilitet >50 Sd m
Vannabsorpsjon (48 timer) <5%
Elastisitet Ca. 20%

Bruksområde

weber Rep 990 benyttes på betong og stål, og egner seg som et tettende og sprekkoverbyggende sjikt. Benyttes som beskyttelse på broer, balkonger og terrasser for å hindre karbonatisering og inntrengning av vann og salter. Kan også benyttes som membran på mur, puss og betong innvendig. weber Rep 990 er myk og derfor ikke egnet på gulv. Rep 990 kan benyttes som ferdig overflate i børstet, kostet, sparklet eller sprøytet struktur. Struktur gjøres i 2. sjikt eller påføres i et tredje sjikt med ønsket struktur. Maling på Rep 990 gjøres med maling som er egnet for elastisk puss etter malingsprodusentens anbefalinger, f.eks Weber Mineralux 8270.

Lagring

Lagringstiden for Komponent A på innplastet pall er ca 12 måneder fra produksjonsdato. Oppbevares tørt. Lagringstiden for Komponent B er ca 12 måneder. Oppbevares frostfritt.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget skal rengjøres før påføring. Alle overflater skal være fri for olje, fett, rust, sementslam, gamle løstsittende behandlinger og løse partikler. Sugende underlag forvannes. Det skal være lett sugende når første sjiktet weber Rep 990 påføres. Større riper, porer og andre småskader repareres og fylles med weber Rep 05 Betoheft eller weber Rep 990 minst 1 døgn før slemming. Rep 990 benyttes da i en litt stivere konsistens.

Blanding

Åpne spannet med væsken (Komponent B) og hell over i et blandespann. Tilsett pulveret (Komponent A) forsiktig under omrøring. Benytt en langsomtgående blandedrill (300-600 r/min) med blandevisp. Normal blandetid er 4-5 minutter. Massen skal da få en løs tixotropisk konsistens. Den skal være homogen og helt uten klumper. Ved blanding til stivere konsistens for bruk til porefylling, minskes bruk av Komponent B med 15-20%. Mengden Komponent A+B er tilpasset til hverandre. Hvis konsistensen må justeres, gjøres dette med Komponent A eller B eller med en mindre mengde vann.

Påføring

weber Rep 990 påføres i to sjikt med pensel, rulle eller sprøyte, ca 1 mm per sjikt. Andre sjikt påføres når første sjikt har stivnet tilstrekkelig for å tåle en ny påføring, normalt etter 3-6 timer. Det bør ikke gå mer enn 24 timer mellom påføringene. Påføring bør aldri skje ved fare for regn eller frost de første dagene etter påføring. Produktet skal ikke benyttes ved temperatur under +5 oC eller på overflater utsatt for sterk sol. Verktøy som benyttes under blanding og påføring kan rengjøres med vann før massen har begynt å tørke. Søl må fjernes umiddelbart. Herdet masse har god vedheft og må fjernes mekanisk.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker weber REP 990 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber REP 990 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

Disse opplysningene er veiledende, og da blant annet arbeidets utførelse og forholdene hvorunder produktene anvendes er utenfor vår kontroll, er vårt ansvar begrenset til kvaliteten på det leverte produkt.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.