Weber Sprøyterep EKM - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Sprøyterep EKM

Weber Sprøyterep EKM
Weber Sprøyterep EKM

Produktfordeler

  • Tørrsprøyting
  • Katodisk beskyttelse

Mørtel til tørrsprøyting av betongkonstruksjoner for elektrokjemiske metoder (katodisk beskyttelse, re-alkalisering og kloriduttrekk).

Generelt

Produktbeskrivelse

weber Sprøyterep EKM er en spesialmørtel basert på sement, fraksjonssand og tilsetningsstoffer.
Inneholder ikke flyveaske eller silica.

Mørtelen er spesialtilpasset for å ha gunstige egenskaper for tiltenkt anvendelse.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 603227

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2 kg pr. liter ferdig masse (eks. prell)
Påføringstemperatur Over +5 ºC
Vannbehov Bestemmes av utstyr. Anbefalt V/C tall <0,5
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Fraksjonert sand 0-4 mm
Brukstid Massen er tilnærmet hard ved påføring og må avtrekkes umiddelbart.
Bøyestrekkfasthet   1 døgn > 2 MPa
  7 døgn > 3 MPa
28 døgn > 4 MPa
Trykkfasthet   1 døgn > 12 MPa
  7 døgn > 25 MPa
28 døgn > 35 MPa
Elektrisk motstand, vannmettede prøver 116 Ohm m ±100
Elektrisk motstand vil variere med bl.a. vannmetningsgrad.
Farge Grå

Leveringsform

25 kg sekk

Bruksområde

weber Sprøyterep EKM er spesielt beregnet til innsprøyting av bånd, nett og anoder i forbindelse med katodisk beskyttelse av betong samt ved realkalisering.

Til mekanisk reparasjon av betongkonstruksjoner utført ved tørrsprøyting, anbefales weber Sprøyterep T, gjerne i kombinasjon med weber Sprøyterep EKM.

NB! Tiltenkt anvendelse og bruk må vurderes ved hvert tilfelle.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på pall med plastovertrekk og under tørre forhold.

1000 kg sekk bør lagres avisolert fra gulv for å sikre mot fuktopptak, samt være tildekket med presenning ved utendørs lagring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget forbehandles i henhold til aktuell prosedyre. Betongoverflaten skal være ren og fri for støv og løse partikler. Underlaget forvannes normalt før sprøyting. Sprøyting mot sementbasert heftbro er også mulig, men dette må skje vått i vått.

Blanding

Vannmengden som tilføres i sprøytedysen, styres av sprøyteoperatør. For lite vann vil øke prell og støvmengden, og en for våt blanding vil gi redusert kvalitet.

Forfukting av mørtelen kan benyttes for å redusere støvutvikling under sprøyting og vil generelt gi mindre prell. Dette kan utføres i f.eks en automixer før det fylles i tørrsprøyteutstyret.

Utførelse

Mørtelen må sprøytes med egnet utstyr. Det er viktig at strømmen inn i dysen er kontinuerlig, og at tilførselen av vann justeres slik at materialet komprimeres godt til en jevn betong. Ved sprøyting holder du dysen rett mot og omtrent en halv meter fra overflaten du skal sprøyte. Avhengig av situasjonen kan du også holde dysen nærmere eller lengre bort for å oppnå best mulig resultat. Eventuell nødvendig pussing bør foretas så raskt som mulig etter påføringen med pussebrett av stål, tre eller plast. Det må påses at festet til underlaget ikke skades ved for mye pussing. Dette gjelder i særlig grad ved tynne lag. Verktøy rengjøres med vann.

Anbefalt kun for profesjonelt bruk!

Etterbehandling

Overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes med plast. Alternativt kan en membranherder eller weber Krymsperre påføres. Tid fra sprøyting og fram til belegning / overflatebehandling vurderes som for betong (generelt 4 uker).
Etterfølgende påføring av sement/polymer belegg som weber Rep 990 kan utføres straks overflaten har nådd tilstrekkelig styrke.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.