Weber Sprøyterep T - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Sprøyterep T

Weber Sprøyterep T
Weber Sprøyterep T

Produktfordeler

  • Gir høy fasthet
  • Rask avbinding
  • Egnet ved katodisk beskyttelse

Mørtel til tørrsprøyting av betongkonstruksjoner og underlag av fjell/stein.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Sprøyterep T er en spesialmørtel basert på sement, pozzolaner, fraksjonssand og tilsetningsstoffer. Inneholder ikke flyveaske. Spesialtilpasset til tørrsprøyting for å gi stor holdbarhet umiddelbart etter påføring, redusere prell og gir maksimal lagtykkelse.

Kan også leveres med plastfiber.

Leveres i 25 kg papir sekker. Storsekker på bestilling.

 

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nummer: 19836

EGENSKAPER
Materialforbruk Ca. 2 kg pr. liter ferdig masse (eks prell)
Påføringstemperatur >5˚C
Vannbehov Bestemmes av utstyr
Tilslag Natursand 0-2 mm
Brukstid Massen er tilnærmet hard ved påføring og må avtrekkes umiddelbart.
Prøveresultater Utsprøytede prøver SINTEF 32145
Porøsitet: 14,9%
E-modul 22600 MPa
Fastheter 90 mm terning:
  8 døgn: 39,6 MPa
28 døgn: 59,0 MPa
Frostbestandighet God (SS 13 72 44)
Elektrisk motstand, vannmettede prøver 311 ± 100 Ohm m
Heft til betong Normalt over 1,5 MPa
Farge Grå

Bruksområde

Weber Sprøyterep T er spesielt beregnet til mekanisk reparasjon av betongkonstruksjoner utført ved tørrsprøyting. Mørtelen er også velegnet til bruk i forbindelse med katodisk beskyttelse av betong, samt til andre arbeider basert på tørrsprøyting.  For eksempel reparasjon av større felter med konstruksjonsbetong, kaier, brygger, bruer, etc.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. 500 og 1000 kg sekk bør lagres avisolert fra gulv for å sikre mot fuktopptak samt være tildekket med presenning ved utendørs lagring.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Underlaget forbehandles i henhold til aktuell prosedyre. Betongoverflaten skal være ren og fri for støv og løse partikler. Underlaget forvannes normalt før sprøyting. Sprøyting mot sementbasert heftbro er også mulig, men dette må skje vått i vått.

Blanding

Vannmengden som tilføres i sprøytedysen, styres av sprøyteoperatør. For lite vann vil øke prell og støvmengden, og en for våt blanding vil gi redusert kvalitet

Forfukting av mørtelen kan benyttes for å redusere støvutvikling under sprøyting og vil generelt gi mindre prell. Dette kan utføres i f.eks en automixer før det fylles i tørrsprøyteutstyret.

Utførelse

Mørtelen må sprøytes med egnet utstyr. Det er viktig at strømmen inn i dysen er kontinuerlig, og at tilførselen av vann justeres slik at materialet komprimeres godt til en jevn betong. Ved sprøyting holder du dysen rett mot og omtrent en halv meter fra overflaten du skal sprøyte. Avhengig av situasjonen kan du også holde dysen nærmere eller lengre bort for å oppnå best mulig resultat. Eventuell nødvendig pussing bør foretas så raskt som mulig etter påføringen med pussebrett av stål, tre eller plast. Det må påses at festet til underlaget ikke skades ved for mye pussing. Dette gjelder i særlig grad tynne lag. Verktøy rengjøres med vann.

Etterbehandling

Overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krymsperre påføres. Tid fra sprøyting og fram til belegging / overflatebehandling vurderes som for betong (generelt 4 uker).

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen innholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.