Sprøytebetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sprøytebetong (3)

Sprøytemørtler til tørr eller våtsprøyting. For reparasjonsarbeid, forsterkning av peler, fundament, kajer, broer, vanntårn, siloer og fasader.

Weber Sprøyterep T

Weber Sprøyterep T

Mørtel til tørrsprøyting av betongkonstruksjoner og underlag av fjell/stein.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Sprøyterep EKM

Weber Sprøyterep EKM

Mørtel til tørrsprøyting av betongkonstruksjoner for elektrokjemiske metoder (katodisk beskyttelse, re-alkalisering og..

Sammenlign Fjern sammenligner

weber Sprøytebetong V B35 M40

weber Sprøytebetong V B35 M40

Sprøytebetong til våtsprøyting.

Sammenlign Fjern sammenligner

weber Tørrbetong B35M45 Grov (B35 MF45)

weber Tørrbetong B35M45 Grov (B35 MF45)

Konstruksjonsbetong som tørrbetong

Sammenlign Fjern sammenligner